Contact Us

Glan-llyn (Swyddfa Gofrestredig)
Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd LL23 7ST
Phone: 01678 541000 Fax: 01678 541001


Huw Antur Edwards - Cyfarwyddwr Glan-llyn
Phone:01678 541000 Fax: 01678 541001 Email: Huwantur@urdd.org

Arwel Phillips - Dirprwy Gyfarwyddwr Glan-llyn
Phone:01678 541020 Fax: 01678 541001 Email: Arwel@urdd.org

Cerian Prysor - Swyddog Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Phone:01678 541000 Fax: 01678 541001 Email: cerian@urdd.org

Dafydd Huw Evans - Swyddog Addysg Glan-llyn
Phone:01678 541019 Fax: 01678 541001 Email: dafyddhuw@urdd.org

Llinos Jones Williams - Swyddog Iaith Glan-llyn
Phone:01678 541022 Fax: 01678 541001 Email: LlinosJW@urdd.org

Hefin Peregrine - Rheolwr/Hyfforddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Phone:01678 541000 Fax: 01678 541001 Email: hefin@urdd.org

Ann Vaughan Wlliams - Rheolwr Swyddfa
Phone:01678 541023 Fax: 01678 541001 Email: Annw@urdd.org

Sian Rogers - Cyfarwyddwr Talaith y Gogledd a Chanolbarth
Phone:01678 541030 Fax: 01678 540514 Email: sianrogers@urdd.org

Dylan Elis - Swyddog Datblygu Meirionnydd
Phone:01678 541002 Fax: 01678 541001 Email: Dylan@urdd.org

Owen Williams - Rheolwr Canolfan Bowlio 10
Phone:01678 541000 Fax: 01678 541001 Email: owen@urdd.org

Awen Rhys Jones - Swyddog Gweinyddol/Cynorthwyol Meirionnydd
Phone:01678 541002 Fax: 01678 541001 Email: Awen@urdd.org

Mai Parry Roberts - Cyfarwyddwr Busnes a Phersonel
Phone:01678 541010 Fax: 01678 540514 Email: Mai@urdd.org

Mared Edwards - Cydlynydd Ariannol
Phone:01678 541 008 Fax: 01678 540 514 Email: marede@urdd.org

Claire Jones - Uwch Cynorthwy-ydd Adran Ariannol
Phone:01678 541011 Fax: 01678 540514 Email: Claire@urdd.org

Iwan Tudur - Cynorthwy-ydd Adran Ariannol
Phone:01678 541009 Fax: 01678 540514 Email: IwanTudur@urdd.org

Aled Sion - Cyfarwyddwr Eisteddfod
Phone:01678 541014 Fax: 01678 540514 Email: AledSion@urdd.org

Nesta Jones - Cynorthwy-ydd Personol Cyfarwyddwr yr Eisteddfod
Phone:01678 541014 Fax: 01678 541001 Email: Nesta@urdd.org

Sheelagh Edwards - Trefnydd yr Eisteddfod
Phone:01678 541013 Fax: 01678 540514 Email: Sheelagh@urdd.org

Ruth Morris - Uwch Ysgrifennydd Eisteddfod
Phone:01678 541012 Fax: 01678 540514 Email: Ruth@urdd.org

Steffan Prys Roberts - Trefnydd Cynorthwyol
Phone:01678 541015 Fax: 01678 540514 Email: steffanprys@urdd.org

Sion Lloyd - Swyddog Datblygu Awyr Agored
Phone:01678 541017 Fax: 01678 541001 Email: sionlloyd@urdd.org

Rhydian Wyn Edwards - Swyddog Technoleg Gwybodaeth
Phone:01678541018 Fax: 01678541001 Email: rhydianwyn@urdd.org

Branwen Williams - Swyddog Datblygu Celfyddydol
Phone:01678 541 017  Fax: 01678 541 001 Email: branwenhaf@urdd.org

Llinor Jones - Rheolwr Cegin Glan-llyn
Phone:01678 541005 Fax: 01678 541001 Email: llinor@urdd.org


Llangrannog
Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llandysul, Ceredigion SA44 6AE
Phone: 01239 652140 Fax: 01239 652141


Steff Jenkins - Cyfarwyddwr Llangrannog
Phone:01239 652144 Fax: 01239 652141 Email: Steff@urdd.org

Lowri Jones - Dirprwy Gyfarwyddwr Llangrannog
Phone:01239 652146 Fax: 01239 652141 Email: Lowri@urdd.org

Gwydion Ab Ifan - Rheolwr/Cydlynydd Cyrsiau Gwersyll Llangrannog
Phone:01239 652147 Fax: 01239 652141 Email: Gwydion@urdd.org

Lynne Lewis - Cynorthwy-ydd Personol/Rheolwr Swyddfa
Phone:01239 652143 Fax: 01239 652141 Email: Lynne@urdd.org

Neris Wyn Morgans - Swyddog Gweinyddol
Phone:01239 652140 Fax: 01239 652141 Email: neris@urdd.org

Lynwen Jenkins - Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Phone:01239 652142 Fax: 01239 652141 Email: lynwenjenkins@urdd.org

Iestyn Evans - Rheolwr Cwsmer
Phone:01239 652145 Fax: 01239 652141 Email: Iestyn@urdd.org

Rhiannon Flynn - Rheolwr Y Gegin
Phone:01239 652148 Fax: 01239 652141 Email: Rhiannon@urdd.org

Huw Morgan - Prif Cogydd
Phone:01239 652148 Fax: 01239 652141 Email: huwm@urdd.org

Chris Welch - Rheolwr Llethr Sgio
Phone:01239 652156 Fax: 01239 652141 Email: Chris@urdd.org

Dai Jenkins - Uwch Swyddog Gweithgareddau
Phone:01239 652140 Fax: 01239 652141 Email: dai@urdd.org

Betsan Jenkins - Uwch Swyddog Gweithgareddau
Phone:01239 652140 Fax: 01239 652141 Email: betsan@urdd.org

- Cydlynydd Y Ganolfan Treftadaeth
Phone:01239 654868 Fax: 01239 652141 Email:

Anwen Eleri Bowen - Swyddog Datblygu Ceredigion
Phone:01239 652150 Fax: 01239 652141 Email: AnwenEleri@urdd.org

Rhydian Jenkins - Swyddog Cynorthwyol Ceredigion
Phone:01239 652152 Fax: 01239 652141 Email: Rhydian@urdd.org

Meinir James - Swyddog Gweinyddol Ceredigion
Phone:01239 652152 Fax: 01239 652141 Email: MeinirJ@urdd.org

Helen Thomas - Swyddog Chwaraeon y Canolbarth
Phone:01239 652151 Fax: 01239 652141 Email: HelenT@urdd.org

Enfys Davies - Rheolwr Swyddfa
Phone:01239 652163 Fax: 01239 652161 Email: Enfys@urdd.org

Morys Gruffydd - Trefnydd yr Eisteddfodau
Phone:01239 652169 Fax: 01239 652161 Email: morys@urdd.org

Angharad Jones - Swyddog Marchnata
Phone:01239 652164 Fax: 01239 652161 Email: angharadjones@urdd.org

Meilyr Gwynn - Cynorthwy-ydd y we a Thechnoleg Gwybodaeth
Phone:01239 652168 Fax: 01239 652161 Email: meilyr@urdd.org

Manon Wyn - Golygydd Cylchgronau
Phone:01239 652165 Fax: 01239 652161 Email: ManonWyn@urdd.org

Sian Stephen - Rheolwr Nawdd
Phone:01239 652167 Fax: 01239 652161 Email: sianstephen@urdd.org

- Rheolwr Canolfan Chwaraeon Syr Ifan
Phone:01239 652155 Fax: 01239 652141 Email:


Caerdydd
Swyddfa'r Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL
Phone: 02920 635678 Fax: 02920 635679


Efa Gruffudd Jones - Prif Weithredwr
Phone:02920 635690 Fax: 02920 635699 Email: Efa@urdd.org

Tim Edwards - Cyfarwyddwr Gweithredol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Phone:02920 635672 Fax: 02920 635679 Email: Tim@urdd.org

Llinos Huws - Rheolwr Cwsmer Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Phone:02920 635670 Fax: 02920 635679 Email: LlinosH@urdd.org

Hywel Roberts - Swyddog Ieuenctid Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Phone:02920 635673 Fax: 02920 635679 Email: hywel@urdd.org

Lisa Caryl Evans - Cyd-lynydd Gweithgareddau
Phone:02920 635678 Fax: 02920 635699 Email: lisa@urdd.org

Alan Parry Jones - Swyddog Chwaraeon Cenedlaethol
Phone:02920 635676 Fax: 02920 635679 Email: AlanP@urdd.org

Ianto Phillips - Swyddog Cynorthwyol Morgannwg Ganol
Phone:02920 635685 Fax: 02920 635 679 Email: ianto@urdd.org

Tracey Morris - Rheolwr Marchnata Canolfannau Preswyl
Phone:02920 635674 Fax: 02920 635679 Email: tracey@urdd.org

Jordan Morgan Hughes - Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol
Phone:02920 635685 Fax: 02920 635679 Email: jordan@urdd.org

Tudur Rees - Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Phone:02920 635684 Fax: 02920 635679 Email: tudurrees@urdd.org

Geraint Scott - Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro
Phone:02920 635684 Fax: 02920 635679 Email: Geraint@urdd.org

Llio Angharad Owen-Taylor - Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro
Phone:02920 635684 Fax: 02920 635679 Email: llioangharad@urdd.org

Mared Jones - Swyddog Datblygu Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro
Phone:02920 635684 Fax: 02920 635679 Email: maredjones@urdd.org

Nia Campbell - Swyddog Gweinyddol Caerdydd a'r Fro
Phone:02920 635684 Fax: 02920 635679 Email: niacampbell@urdd.org

Gary Lewis - Cyfarwyddwr Chwaraeon Cenedlaethol
Phone:02920 635686 Fax: 02920 635679 Email: Gary@urdd.org

Mari Wynne - Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
Phone:02920 635680 Fax: 02920 635679 Email: mariwynne@urdd.org

Aled Lewis - Swyddog Hyfforddi Chwaraeon Cenedlaethol
Phone:02920 635687 Fax: 02920 635679 Email: aledlewis@urdd.org

Bethan Rowlands - Uwch Swyddog Digwyddiadau
Phone:02920 635 688 Fax: 02920 635 699 Email: bethanr@urdd.org

Carwen Thomas - Swyddog Gweinyddol Gemau Cymru
Phone:02920 635694 Fax: 02920 635699 Email: carwen@urdd.org

Leah Owen-Griffiths - Trefnydd Cynorthwyol Yr Eisteddfod
Phone:02920 635693 Fax: 02920 635699 Email: Leah@urdd.org

Llinos Williams - Swyddog Gweinyddol Adran yr Eisteddfod
Phone:02920 635690 Fax: 02920 635699 Email: llinoswilliams@urdd.org

Mali Thomas - Cyfarwyddwr Cyfathrebu
Phone:07976 330360 Fax: 02920 635699 Email: mali@urdd.org

Eleri Mai Thomas - Swyddog Datblygu Ieuenctid Rhondda Cynon Taff
Phone: Fax: 02920 635699 Email: elerimai@urdd.org

Gareth East - Swyddog Prosiect Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
Phone:02920 635698 Fax: 02920 635679 Email: garetheast@urdd.org


Yr Wyddgrug
Swyddfa'r Urdd, Canolfan Gymunedol Pentre Cythraul, Ffordd Moel Fammau, Pentre Cythraul, Sir y Fflint CH7 6QX
Phone: 01352 754956 Fax:


Darren Morris - Swyddog Datblygu Fflint a Wrecsam
Phone:01352 754956 Fax: Email: DarrenM@urdd.org

Hannah Wright - Swyddog CIW
Phone:07500607405 Fax: Email: hannahwright@urdd.org

Awen Llwyd Williams - Swyddog Ieuenctid Datblygu'r Gymraeg Sir y Fflint
Phone:01352 744045 Fax: Email: awenllwyd@urdd.org

Rhian Wyn Hughes - Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam
Phone:01352 754956 Fax: Email: rhianwyn@urdd.org

Dafydd Beattie - Swyddog FfliC
Phone:07578736989 Fax: Email: dafyddbeattie@urdd.org


Bangor
Swyddfa'r Urdd, Uned 13 Llys Castan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd LL57 4FH
Phone: 01248 672100 Fax: 01248 672101


Eryl Williams - Swyddog Datblygu Môn
Phone:01248 672111 Fax: 01248 672101 Email: Eryl@urdd.org

Carol Jones - Swyddog Gweinyddol Môn
Phone:01248 672110 Fax: 01248 672101 Email: carol@urdd.org

Aled Jones - Uwch Swyddog Chwaraeon Môn / Eryri
Phone:01248 672105 Fax: 01248 672101 Email: Aled@urdd.org

Guto Williams - Swyddog Datblygu Eryri
Phone:01248 672102 Fax: 01248 672101 Email: Guto@urdd.org

Iestyn Wyn - Swyddog Cynorthwyol Môn
Phone:01248 672100 Fax: 01248 672101 Email: iestynwyn@urdd.org

Non Gaffey - Swyddog Cynorthwyol Eryri
Phone: Fax: Email: Non@urdd.org

Delyth Griffiths - Swyddog Gweinyddol Eryri
Phone:01248 672103 Fax: 01248 672101 Email: Delyth@urdd.org

Arwel Elias - Swyddog Datblygu Awyr Agored
Phone:01248 672104 Fax: 01248 672101 Email: arwele@urdd.org

Iwan Williams - Swyddog Cynorthwyol Eryri
Phone:01248 672100 Fax: 01248 672101 Email: iwanwilliams@urdd.org

Angharad Prys - Swyddog Cyfathrebu
Phone:01248 672107 Fax: 01248 672101 Email: angharadprys@urdd.org

Carwyn Milburn - Swyddog Prosiect Chwaraeon
Phone:01248 672108 Fax: 01248 672101 Email: carwynmilburn@urdd.org


Y Drenewydd
Swyddfa'r Urdd, Yr Hen Goleg, Heol yr Orsaf, Y Drenewydd, Powys SY16 1BE
Phone: 01686 614038 Fax:


Alan Wyn Jones - Swyddog Datblygu Maldwyn a De Powys
Phone:01686 614034 Fax: Email: Alanwyn@urdd.org

David Oliver - Swyddog Cynorthwyol Maldwyn
Phone:01686 614034 Fax: Email: david@urdd.org

Janis Lewis - Swyddog Gweinyddol Maldwyn a De Powys
Phone:01686 614038 Fax: Email: Janis@urdd.org


Dinbych
Swyddfa'r Urdd, Uned 26, Stad Ddiwidanol Colomendy, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 5TA
Phone: 01745 818600 Fax: 01745 817227


Bethan Jones - Swyddog Datblygu Conwy
Phone:01745 818602 Fax: 01745 817227 Email: BethanJ@urdd.org

Aled Williams - Swyddog Datblygu Chwaraeon Sir Ddinbych a Wrecsam
Phone:01745 818605 Fax: 01745 817227 Email: aledw@urdd.org

Marian Jones - Swyddog Gweinyddol Conwy/Dinbych
Phone:01745 818600 Fax: 01745 817227 Email: Marian@urdd.org

Non Cooper - Swyddog Datblygu Dinbych
Phone:01745 818604 Fax: 01745 817227 Email: nonc@urdd.org

Lois Jones - Swyddog Datblygu Cynorthwyol Dinbych
Phone:01745 818601 Fax: 01745 817227 Email: loisjones@urdd.org

Carmel Roberts - Swyddog Ieuenctid Sir Dinbych
Phone:01745 818603 Fax: 01745 817227 Email: carmel@urdd.org


Caerfyrddin
Swyddfa'r Urdd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 3EP
Phone: 01267 676751 Fax: 01267 676699


Dai Bryer - Cyfarwyddwr Talaith y De
Phone:01267 676642 Fax: 02920 635679 Email: daibryer@urdd.org

Sioned Fflur Jones - Swyddog Datblygu Myrddin
Phone:01267 676678 Fax: 01267 676699 Email: Sioned@urdd.org

Lowri Evans - Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin
Phone:01267 676744 Fax: 01267 676699 Email: lowrievans@urdd.org

Dianne Williams - Swyddog Gweinyddol Myrddin
Phone:01267 676751 Fax: 01267 676699 Email: Dianne@urdd.org

Eleri Griffiths - Swyddog Datblygu Ieuenctid Caerfyrddin
Phone:01267 676652 Fax: 01267 676699 Email: elerigriffiths@urdd.org

Catrin James - Swyddog Hyfforddi Cenedlaethol
Phone:01267 676734 Fax: 01267 676699 Email: CatrinJ@urdd.org


Pentre Ifan
Canolfan yr Urdd Pentre Ifan, , Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro SA41 3XE
Phone: 01239 820317 Fax: 01239 832317


Dyfed Sion - Swyddog Datblygu Penfro
Phone:01239 820317 Fax: 01239 820317 Email: DyfedSion@urdd.org

Eurfyl Lewis - Swyddog Prosiect Penfro
Phone:01239 820317 Fax: 01239 820317 Email: Eurfyl@urdd.org

Kelly Anderson - Swyddog Datblygu Ieuenctid Penfro
Phone:01239 820317 Fax: 01239 820317 Email: kelly@urdd.org


Abertawe
Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BU
Phone: 01792 560624 Fax: 01792 560626


Ffion Haf Evans - Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
Phone:01792 560624 Fax: 01792 560626 Email: ffionhaf@urdd.org

Nia Eleri Johns - Swyddog Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg
Phone:01792 560624 Fax: 01792 560626 Email: niaeleri@urdd.org


Aberdar
Canolfan Yr Urdd, Wind Street, Aberdar, Sir Forgannwg CF44 7ES
Phone: 01685 883953 Fax: 01685 875541


Delyth Southall - Swyddog Datblygu Cymoedd Morgannwg
Phone:01685 883953 Fax: 01685 875541 Email: DelythS@urdd.org

Helen Williams - Swyddog Chwaraeon Rhondda Cynon Taf
Phone:01685 883955 Fax: 01685 875541 Email: HelenW@urdd.org

Sioned Harries - Swyddog Prosiect Chwaraeon Rhondda Cynon Taf a Merthyr
Phone:01685 883955 Fax: 01685 875541 Email: sionedharries@urdd.org


Glyn Ebwy
Swyddfa'r Urdd, Ty'r Ysgol, Stryd Holland, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent NP23 6HT
Phone: 01495 350155 Fax: 01495 306867


Helen Greenwood - Swyddog Datblygu Gwent
Phone:01495 350155 Fax: 01495 306867 Email: HelenG@urdd.org

Lyndon Jones - Rheolwr Technoleg Gwybodaeth
Phone:07976 003360 Fax: 01495 306867 Email: Lyndon@urdd.org


Casnewydd
, 133, Stryd Commercial, Casnewydd, Gwent NP20 1LY
Phone: 01633 256 470 Fax:


Leah Dafydd - Swyddog Ieuenctid Casnewydd
Phone:01633 256 470 Fax: Email: LeahDafydd@urdd.org

Rhiannon Wade - Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerffili a Gwent
Phone:07881 782600 Fax: Email: rhiannonwade@urdd.org


Cwm Rhymni
Swyddfa'r urdd, Ysgol Gyfun , Cwm Rhymni, Stryd Bryn Gwyn , Gelli-haf/ Y Coed Duon NP12 3JQ
Phone: 01443 829 714 Fax:


Helen Cotter - Swyddog Datblygu Merthyr/Caerffili
Phone:01443 829 714 Fax: Email: helenc@urdd.org

Elin Huxtable - Swyddog Ieuenctid Caerffili
Phone:01443 829714 Fax: 01443 829777 Email: elinhuxtable@urdd.org

Bedwyr Harries - Menter/Urdd (CIC)
Phone:01443 829714 Fax: 01443 829777 Email: Bedwyr@urdd.org

Sion Lewis - Swyddog Ieuenctid Caerffili
Phone:01443 829714 Fax: Email: sionlewis@urdd.org


Pen-Y-Bont
SONY UK, Adran Pobl Ifanc Heini, Pencoed, Pen-Y-Bont ar Ogwr CF35 5HZ
Phone: 01656 815221 Fax: 01656 815224


Nia Meleri Evans - Swyddog Datblygu Ieuenctid
Phone:07500 607399 Fax: Email: nia.evans@yggllangynwyd.org.uk


Ty Tawe
Ty Tawe, 9 Stryd Cristina, Abertawe, SA1 4EW
Phone: 01792 480964 Fax: 01792 460906


Rhian Jones - Swyddog Datblygu Ieuenctid
Phone:01792 480964 Fax: 01792 460906 Email: rhianjones@urdd.org


Merthyr Tudful
Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful , , Neuadd Soar, Pontmorlais,
Phone: 01685 388673 Fax: 01685 723770


Sion Roberts - Swyddog Ieuenctid Merthyr Tudful
Phone:01685 388673 Fax: 01685 723770 Email: sion@urdd.org

Dyfrig Morgan - Cyfarwyddwr Ieuenctid
Phone:01685 382462 Fax: 01685 723770 Email: Dyfrig@urdd.org


Ystalyfera
Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Glan yr Afon, Ystalyfera, Abertawe SA9 2JJ
Phone: 01639 842129 Fax:


Rhodri Huw Jones - Swyddog Datblygu Ieuenctid Castell Nedd a Phort Talbot
Phone:01639 846908 Fax: Email: rhodrihuw@urdd.org

Hannah Rowlands - Swyddog Chwaraeon Castell Nedd a Phort Talbot
Phone:07500 033974 Fax: Email: hannahrowlands@urdd.org


Pontypool
Swyddfa'r Urdd, Canolfan Ieuenctid Trefethin, Fordd Folly, Trefethin, Pontypool NP4 8JD
Phone: Fax:


Dafydd Tomos - Swyddog Datblygu Ieuenctid Torfaen/Blaenau Gwent
Phone:07500 607382 Fax: Email: dafyddtomos@urdd.org


Llanrwst
Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, Conwy LL26 0LG
Phone: 01492642357 Fax: 0


Manon Celyn - Swyddog Datblygu Cynorthwyol Conwy
Phone:01492642357 Fax: Email: manoncelyn@urdd.org

Ceri Phillips - Swyddog Datblygu Cynorthwyol Conwy
Phone:01492 642357 Fax: Email: ceriphillips@urdd.org