Cysylltwch â Ni

Glan-llyn (Swyddfa Gofrestredig)
Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd LL23 7ST
Ffôn: 01678 541000 Ffacs: 01678 541001


Huw Antur Edwards - Cyfarwyddwr Glan-llyn
Ffôn:01678 541000 Ffacs: 01678 541001 Ebost: Huwantur@urdd.org

Arwel Phillips - Dirprwy Gyfarwyddwr Glan-llyn
Ffôn:01678 541020 Ffacs: 01678 541001 Ebost: Arwel@urdd.org

Cerian Prysor - Swyddog Gofal Cwsmer Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Ffôn:01678 541000 Ffacs: 01678 541001 Ebost: cerian@urdd.org

Dafydd Huw Evans - Swyddog Addysg Glan-llyn
Ffôn:01678 541019 Ffacs: 01678 541001 Ebost: dafyddhuw@urdd.org

Llinos Jones Williams - Swyddog Iaith Glan-llyn
Ffôn:01678 541022 Ffacs: 01678 541001 Ebost: LlinosJW@urdd.org

Hefin Peregrine - Rheolwr/Hyfforddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn
Ffôn:01678 541000 Ffacs: 01678 541001 Ebost: hefin@urdd.org

Ann Vaughan Wlliams - Rheolwr Swyddfa
Ffôn:01678 541023 Ffacs: 01678 541001 Ebost: Annw@urdd.org

Sian Rogers - Cyfarwyddwr Talaith y Gogledd a Chanolbarth
Ffôn:01678 541030 Ffacs: 01678 540514 Ebost: sianrogers@urdd.org

Dylan Elis - Swyddog Datblygu Meirionnydd
Ffôn:01678 541002 Ffacs: 01678 541001 Ebost: Dylan@urdd.org

Owen Williams - Rheolwr Canolfan Bowlio 10
Ffôn:01678 541000 Ffacs: 01678 541001 Ebost: owen@urdd.org

Awen Rhys Jones - Swyddog Gweinyddol/Cynorthwyol Meirionnydd
Ffôn:01678 541002 Ffacs: 01678 541001 Ebost: Awen@urdd.org

Mai Parry Roberts - Cyfarwyddwr Busnes a Phersonel
Ffôn:01678 541010 Ffacs: 01678 540514 Ebost: Mai@urdd.org

Mared Edwards - Cydlynydd Ariannol
Ffôn:01678 541 008 Ffacs: 01678 540 514 Ebost: marede@urdd.org

Claire Jones - Uwch Cynorthwy-ydd Adran Ariannol
Ffôn:01678 541011 Ffacs: 01678 540514 Ebost: Claire@urdd.org

Iwan Tudur - Cynorthwy-ydd Adran Ariannol
Ffôn:01678 541009 Ffacs: 01678 540514 Ebost: IwanTudur@urdd.org

Aled Sion - Cyfarwyddwr Eisteddfod
Ffôn:01678 541014 Ffacs: 01678 540514 Ebost: AledSion@urdd.org

Nesta Jones - Cynorthwy-ydd Personol Cyfarwyddwr yr Eisteddfod
Ffôn:01678 541014 Ffacs: 01678 541001 Ebost: Nesta@urdd.org

Sheelagh Edwards - Trefnydd yr Eisteddfod
Ffôn:01678 541013 Ffacs: 01678 540514 Ebost: Sheelagh@urdd.org

Ruth Morris - Uwch Ysgrifennydd Eisteddfod
Ffôn:01678 541012 Ffacs: 01678 540514 Ebost: Ruth@urdd.org

Steffan Prys Roberts - Trefnydd Cynorthwyol
Ffôn:01678 541015 Ffacs: 01678 540514 Ebost: steffanprys@urdd.org

Sion Lloyd - Swyddog Datblygu Awyr Agored
Ffôn:01678 541017 Ffacs: 01678 541001 Ebost: sionlloyd@urdd.org

Rhydian Wyn Edwards - Swyddog Technoleg Gwybodaeth
Ffôn:01678541018 Ffacs: 01678541001 Ebost: rhydianwyn@urdd.org

Branwen Williams - Swyddog Datblygu Celfyddydol
Ffôn:01678 541 017  Ffacs: 01678 541 001 Ebost: branwenhaf@urdd.org

Llinor Jones - Rheolwr Cegin Glan-llyn
Ffôn:01678 541005 Ffacs: 01678 541001 Ebost: llinor@urdd.org


Llangrannog
Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llandysul, Ceredigion SA44 6AE
Ffôn: 01239 652140 Ffacs: 01239 652141


Steff Jenkins - Cyfarwyddwr Llangrannog
Ffôn:01239 652144 Ffacs: 01239 652141 Ebost: Steff@urdd.org

Lowri Jones - Dirprwy Gyfarwyddwr Llangrannog
Ffôn:01239 652146 Ffacs: 01239 652141 Ebost: Lowri@urdd.org

Gwydion Ab Ifan - Rheolwr/Cydlynydd Cyrsiau Gwersyll Llangrannog
Ffôn:01239 652147 Ffacs: 01239 652141 Ebost: Gwydion@urdd.org

Lynne Lewis - Cynorthwy-ydd Personol/Rheolwr Swyddfa
Ffôn:01239 652143 Ffacs: 01239 652141 Ebost: Lynne@urdd.org

Neris Wyn Morgans - Swyddog Gweinyddol
Ffôn:01239 652140 Ffacs: 01239 652141 Ebost: neris@urdd.org

Lynwen Jenkins - Cynorthwy-ydd Gweinyddol
Ffôn:01239 652142 Ffacs: 01239 652141 Ebost: lynwenjenkins@urdd.org

Iestyn Evans - Rheolwr Cwsmer
Ffôn:01239 652145 Ffacs: 01239 652141 Ebost: Iestyn@urdd.org

Rhiannon Flynn - Rheolwr Y Gegin
Ffôn:01239 652148 Ffacs: 01239 652141 Ebost: Rhiannon@urdd.org

Huw Morgan - Prif Cogydd
Ffôn:01239 652148 Ffacs: 01239 652141 Ebost: huwm@urdd.org

Chris Welch - Rheolwr Llethr Sgio
Ffôn:01239 652156 Ffacs: 01239 652141 Ebost: Chris@urdd.org

Dai Jenkins - Uwch Swyddog Gweithgareddau
Ffôn:01239 652140 Ffacs: 01239 652141 Ebost: dai@urdd.org

Betsan Jenkins - Uwch Swyddog Gweithgareddau
Ffôn:01239 652140 Ffacs: 01239 652141 Ebost: betsan@urdd.org

- Cydlynydd Y Ganolfan Treftadaeth
Ffôn:01239 654868 Ffacs: 01239 652141 Ebost:

Anwen Eleri Bowen - Swyddog Datblygu Ceredigion
Ffôn:01239 652150 Ffacs: 01239 652141 Ebost: AnwenEleri@urdd.org

Rhydian Jenkins - Swyddog Cynorthwyol Ceredigion
Ffôn:01239 652152 Ffacs: 01239 652141 Ebost: Rhydian@urdd.org

Meinir James - Swyddog Gweinyddol Ceredigion
Ffôn:01239 652152 Ffacs: 01239 652141 Ebost: MeinirJ@urdd.org

Helen Thomas - Swyddog Chwaraeon y Canolbarth
Ffôn:01239 652151 Ffacs: 01239 652141 Ebost: HelenT@urdd.org

Enfys Davies - Rheolwr Swyddfa
Ffôn:01239 652163 Ffacs: 01239 652161 Ebost: Enfys@urdd.org

Morys Gruffydd - Trefnydd yr Eisteddfodau
Ffôn:01239 652169 Ffacs: 01239 652161 Ebost: morys@urdd.org

Angharad Jones - Swyddog Marchnata
Ffôn:01239 652164 Ffacs: 01239 652161 Ebost: angharadjones@urdd.org

Meilyr Gwynn - Cynorthwy-ydd y we a Thechnoleg Gwybodaeth
Ffôn:01239 652168 Ffacs: 01239 652161 Ebost: meilyr@urdd.org

Manon Wyn - Golygydd Cylchgronau
Ffôn:01239 652165 Ffacs: 01239 652161 Ebost: ManonWyn@urdd.org

Sian Stephen - Rheolwr Nawdd
Ffôn:01239 652167 Ffacs: 01239 652161 Ebost: sianstephen@urdd.org

- Rheolwr Canolfan Chwaraeon Syr Ifan
Ffôn:01239 652155 Ffacs: 01239 652141 Ebost:


Caerdydd
Swyddfa'r Urdd, Canolfan Mileniwm Cymru, Plas Bute, Caerdydd CF10 5AL
Ffôn: 02920 635678 Ffacs: 02920 635679


Efa Gruffudd Jones - Prif Weithredwr
Ffôn:02920 635690 Ffacs: 02920 635699 Ebost: Efa@urdd.org

Tim Edwards - Cyfarwyddwr Gweithredol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Ffôn:02920 635672 Ffacs: 02920 635679 Ebost: Tim@urdd.org

Llinos Huws - Rheolwr Cwsmer Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Ffôn:02920 635670 Ffacs: 02920 635679 Ebost: LlinosH@urdd.org

Hywel Roberts - Swyddog Ieuenctid Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Ffôn:02920 635673 Ffacs: 02920 635679 Ebost: hywel@urdd.org

Lisa Caryl Evans - Cyd-lynydd Gweithgareddau
Ffôn:02920 635678 Ffacs: 02920 635699 Ebost: lisa@urdd.org

Alan Parry Jones - Swyddog Chwaraeon Cenedlaethol
Ffôn:02920 635676 Ffacs: 02920 635679 Ebost: AlanP@urdd.org

Ianto Phillips - Swyddog Cynorthwyol Morgannwg Ganol
Ffôn:02920 635685 Ffacs: 02920 635 679 Ebost: ianto@urdd.org

Tracey Morris - Rheolwr Marchnata Canolfannau Preswyl
Ffôn:02920 635674 Ffacs: 02920 635679 Ebost: tracey@urdd.org

Jordan Morgan Hughes - Swyddog Datblygu Morgannwg Ganol
Ffôn:02920 635685 Ffacs: 02920 635679 Ebost: jordan@urdd.org

Tudur Rees - Swyddog Cynorthwyol Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Ffôn:02920 635684 Ffacs: 02920 635679 Ebost: tudurrees@urdd.org

Geraint Scott - Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro
Ffôn:02920 635684 Ffacs: 02920 635679 Ebost: Geraint@urdd.org

Llio Angharad Owen-Taylor - Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro
Ffôn:02920 635684 Ffacs: 02920 635679 Ebost: llioangharad@urdd.org

Mared Jones - Swyddog Datblygu Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro
Ffôn:02920 635684 Ffacs: 02920 635679 Ebost: maredjones@urdd.org

Nia Campbell - Swyddog Gweinyddol Caerdydd a'r Fro
Ffôn:02920 635684 Ffacs: 02920 635679 Ebost: niacampbell@urdd.org

Gary Lewis - Cyfarwyddwr Chwaraeon Cenedlaethol
Ffôn:02920 635686 Ffacs: 02920 635679 Ebost: Gary@urdd.org

Mari Wynne - Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
Ffôn:02920 635680 Ffacs: 02920 635679 Ebost: mariwynne@urdd.org

Aled Lewis - Swyddog Hyfforddi Chwaraeon Cenedlaethol
Ffôn:02920 635687 Ffacs: 02920 635679 Ebost: aledlewis@urdd.org

Bethan Rowlands - Uwch Swyddog Digwyddiadau
Ffôn:02920 635 688 Ffacs: 02920 635 699 Ebost: bethanr@urdd.org

Carwen Thomas - Swyddog Gweinyddol Gemau Cymru
Ffôn:02920 635694 Ffacs: 02920 635699 Ebost: carwen@urdd.org

Leah Owen-Griffiths - Trefnydd Cynorthwyol Yr Eisteddfod
Ffôn:02920 635693 Ffacs: 02920 635699 Ebost: Leah@urdd.org

Llinos Williams - Swyddog Gweinyddol Adran yr Eisteddfod
Ffôn:02920 635690 Ffacs: 02920 635699 Ebost: llinoswilliams@urdd.org

Mali Thomas - Cyfarwyddwr Cyfathrebu
Ffôn:07976 330360 Ffacs: 02920 635699 Ebost: mali@urdd.org

Eleri Mai Thomas - Swyddog Datblygu Ieuenctid Rhondda Cynon Taff
Ffôn: Ffacs: 02920 635699 Ebost: elerimai@urdd.org

Gareth East - Swyddog Prosiect Chwaraeon Caerdydd a'r Fro
Ffôn:02920 635698 Ffacs: 02920 635679 Ebost: garetheast@urdd.org


Yr Wyddgrug
Swyddfa'r Urdd, Canolfan Gymunedol Pentre Cythraul, Ffordd Moel Fammau, Pentre Cythraul, Sir y Fflint CH7 6QX
Ffôn: 01352 754956 Ffacs:


Darren Morris - Swyddog Datblygu Fflint a Wrecsam
Ffôn:01352 754956 Ffacs: Ebost: DarrenM@urdd.org

Hannah Wright - Swyddog CIW
Ffôn:07500607405 Ffacs: Ebost: hannahwright@urdd.org

Awen Llwyd Williams - Swyddog Ieuenctid Datblygu'r Gymraeg Sir y Fflint
Ffôn:01352 744045 Ffacs: Ebost: awenllwyd@urdd.org

Rhian Wyn Hughes - Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam
Ffôn:01352 754956 Ffacs: Ebost: rhianwyn@urdd.org

Dafydd Beattie - Swyddog FfliC
Ffôn:07578736989 Ffacs: Ebost: dafyddbeattie@urdd.org


Bangor
Swyddfa'r Urdd, Uned 13 Llys Castan, Parc Menai, Bangor, Gwynedd LL57 4FH
Ffôn: 01248 672100 Ffacs: 01248 672101


Eryl Williams - Swyddog Datblygu Môn
Ffôn:01248 672111 Ffacs: 01248 672101 Ebost: Eryl@urdd.org

Carol Jones - Swyddog Gweinyddol Môn
Ffôn:01248 672110 Ffacs: 01248 672101 Ebost: carol@urdd.org

Aled Jones - Uwch Swyddog Chwaraeon Môn / Eryri
Ffôn:01248 672105 Ffacs: 01248 672101 Ebost: Aled@urdd.org

Guto Williams - Swyddog Datblygu Eryri
Ffôn:01248 672102 Ffacs: 01248 672101 Ebost: Guto@urdd.org

Iestyn Wyn - Swyddog Cynorthwyol Môn
Ffôn:01248 672100 Ffacs: 01248 672101 Ebost: iestynwyn@urdd.org

Non Gaffey - Swyddog Cynorthwyol Eryri
Ffôn: Ffacs: Ebost: Non@urdd.org

Delyth Griffiths - Swyddog Gweinyddol Eryri
Ffôn:01248 672103 Ffacs: 01248 672101 Ebost: Delyth@urdd.org

Arwel Elias - Swyddog Datblygu Awyr Agored
Ffôn:01248 672104 Ffacs: 01248 672101 Ebost: arwele@urdd.org

Iwan Williams - Swyddog Cynorthwyol Eryri
Ffôn:01248 672100 Ffacs: 01248 672101 Ebost: iwanwilliams@urdd.org

Angharad Prys - Swyddog Cyfathrebu
Ffôn:01248 672107 Ffacs: 01248 672101 Ebost: angharadprys@urdd.org

Carwyn Milburn - Swyddog Prosiect Chwaraeon
Ffôn:01248 672108 Ffacs: 01248 672101 Ebost: carwynmilburn@urdd.org


Y Drenewydd
Swyddfa'r Urdd, Yr Hen Goleg, Heol yr Orsaf, Y Drenewydd, Powys SY16 1BE
Ffôn: 01686 614038 Ffacs:


Alan Wyn Jones - Swyddog Datblygu Maldwyn a De Powys
Ffôn:01686 614034 Ffacs: Ebost: Alanwyn@urdd.org

David Oliver - Swyddog Cynorthwyol Maldwyn
Ffôn:01686 614034 Ffacs: Ebost: david@urdd.org

Janis Lewis - Swyddog Gweinyddol Maldwyn a De Powys
Ffôn:01686 614038 Ffacs: Ebost: Janis@urdd.org


Dinbych
Swyddfa'r Urdd, Uned 26, Stad Ddiwidanol Colomendy, Dinbych, Sir Ddinbych LL16 5TA
Ffôn: 01745 818600 Ffacs: 01745 817227


Bethan Jones - Swyddog Datblygu Conwy
Ffôn:01745 818602 Ffacs: 01745 817227 Ebost: BethanJ@urdd.org

Aled Williams - Swyddog Datblygu Chwaraeon Sir Ddinbych a Wrecsam
Ffôn:01745 818605 Ffacs: 01745 817227 Ebost: aledw@urdd.org

Marian Jones - Swyddog Gweinyddol Conwy/Dinbych
Ffôn:01745 818600 Ffacs: 01745 817227 Ebost: Marian@urdd.org

Non Cooper - Swyddog Datblygu Dinbych
Ffôn:01745 818604 Ffacs: 01745 817227 Ebost: nonc@urdd.org

Lois Jones - Swyddog Datblygu Cynorthwyol Dinbych
Ffôn:01745 818601 Ffacs: 01745 817227 Ebost: loisjones@urdd.org

Carmel Roberts - Swyddog Ieuenctid Sir Dinbych
Ffôn:01745 818603 Ffacs: 01745 817227 Ebost: carmel@urdd.org


Caerfyrddin
Swyddfa'r Urdd, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin SA31 3EP
Ffôn: 01267 676751 Ffacs: 01267 676699


Dai Bryer - Cyfarwyddwr Talaith y De
Ffôn:01267 676642 Ffacs: 02920 635679 Ebost: daibryer@urdd.org

Sioned Fflur Jones - Swyddog Datblygu Myrddin
Ffôn:01267 676678 Ffacs: 01267 676699 Ebost: Sioned@urdd.org

Lowri Evans - Swyddog Datblygu Uwchradd Myrddin
Ffôn:01267 676744 Ffacs: 01267 676699 Ebost: lowrievans@urdd.org

Dianne Williams - Swyddog Gweinyddol Myrddin
Ffôn:01267 676751 Ffacs: 01267 676699 Ebost: Dianne@urdd.org

Eleri Griffiths - Swyddog Datblygu Ieuenctid Caerfyrddin
Ffôn:01267 676652 Ffacs: 01267 676699 Ebost: elerigriffiths@urdd.org

Catrin James - Swyddog Hyfforddi Cenedlaethol
Ffôn:01267 676734 Ffacs: 01267 676699 Ebost: CatrinJ@urdd.org


Pentre Ifan
Canolfan yr Urdd Pentre Ifan, , Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro SA41 3XE
Ffôn: 01239 820317 Ffacs: 01239 832317


Dyfed Sion - Swyddog Datblygu Penfro
Ffôn:01239 820317 Ffacs: 01239 820317 Ebost: DyfedSion@urdd.org

Eurfyl Lewis - Swyddog Prosiect Penfro
Ffôn:01239 820317 Ffacs: 01239 820317 Ebost: Eurfyl@urdd.org

Kelly Anderson - Swyddog Datblygu Ieuenctid Penfro
Ffôn:01239 820317 Ffacs: 01239 820317 Ebost: kelly@urdd.org


Abertawe
Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Bryntawe, Heol Gwyrosydd, Penlan, Abertawe SA5 7BU
Ffôn: 01792 560624 Ffacs: 01792 560626


Ffion Haf Evans - Swyddog Datblygu Gorllewin Morgannwg
Ffôn:01792 560624 Ffacs: 01792 560626 Ebost: ffionhaf@urdd.org

Nia Eleri Johns - Swyddog Cynorthwyol Gorllewin Morgannwg
Ffôn:01792 560624 Ffacs: 01792 560626 Ebost: niaeleri@urdd.org


Aberdar
Canolfan Yr Urdd, Wind Street, Aberdar, Sir Forgannwg CF44 7ES
Ffôn: 01685 883953 Ffacs: 01685 875541


Delyth Southall - Swyddog Datblygu Cymoedd Morgannwg
Ffôn:01685 883953 Ffacs: 01685 875541 Ebost: DelythS@urdd.org

Helen Williams - Swyddog Chwaraeon Rhondda Cynon Taf
Ffôn:01685 883955 Ffacs: 01685 875541 Ebost: HelenW@urdd.org

Sioned Harries - Swyddog Prosiect Chwaraeon Rhondda Cynon Taf a Merthyr
Ffôn:01685 883955 Ffacs: 01685 875541 Ebost: sionedharries@urdd.org


Glyn Ebwy
Swyddfa'r Urdd, Ty'r Ysgol, Stryd Holland, Glyn Ebwy, Blaenau Gwent NP23 6HT
Ffôn: 01495 350155 Ffacs: 01495 306867


Helen Greenwood - Swyddog Datblygu Gwent
Ffôn:01495 350155 Ffacs: 01495 306867 Ebost: HelenG@urdd.org

Lyndon Jones - Rheolwr Technoleg Gwybodaeth
Ffôn:07976 003360 Ffacs: 01495 306867 Ebost: Lyndon@urdd.org


Casnewydd
, 133, Stryd Commercial, Casnewydd, Gwent NP20 1LY
Ffôn: 01633 256 470 Ffacs:


Leah Dafydd - Swyddog Ieuenctid Casnewydd
Ffôn:01633 256 470 Ffacs: Ebost: LeahDafydd@urdd.org

Rhiannon Wade - Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerffili a Gwent
Ffôn:07881 782600 Ffacs: Ebost: rhiannonwade@urdd.org


Cwm Rhymni
Swyddfa'r urdd, Ysgol Gyfun , Cwm Rhymni, Stryd Bryn Gwyn , Gelli-haf/ Y Coed Duon NP12 3JQ
Ffôn: 01443 829 714 Ffacs:


Helen Cotter - Swyddog Datblygu Merthyr/Caerffili
Ffôn:01443 829 714 Ffacs: Ebost: helenc@urdd.org

Elin Huxtable - Swyddog Ieuenctid Caerffili
Ffôn:01443 829714 Ffacs: 01443 829777 Ebost: elinhuxtable@urdd.org

Bedwyr Harries - Menter/Urdd (CIC)
Ffôn:01443 829714 Ffacs: 01443 829777 Ebost: Bedwyr@urdd.org

Sion Lewis - Swyddog Ieuenctid Caerffili
Ffôn:01443 829714 Ffacs: Ebost: sionlewis@urdd.org


Pen-Y-Bont
SONY UK, Adran Pobl Ifanc Heini, Pencoed, Pen-Y-Bont ar Ogwr CF35 5HZ
Ffôn: 01656 815221 Ffacs: 01656 815224


Nia Meleri Evans - Swyddog Datblygu Ieuenctid
Ffôn:07500 607399 Ffacs: Ebost: nia.evans@yggllangynwyd.org.uk


Ty Tawe
Ty Tawe, 9 Stryd Cristina, Abertawe, SA1 4EW
Ffôn: 01792 480964 Ffacs: 01792 460906


Rhian Jones - Swyddog Datblygu Ieuenctid
Ffôn:01792 480964 Ffacs: 01792 460906 Ebost: rhianjones@urdd.org


Merthyr Tudful
Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful , , Neuadd Soar, Pontmorlais,
Ffôn: 01685 388673 Ffacs: 01685 723770


Sion Roberts - Swyddog Ieuenctid Merthyr Tudful
Ffôn:01685 388673 Ffacs: 01685 723770 Ebost: sion@urdd.org

Dyfrig Morgan - Cyfarwyddwr Ieuenctid
Ffôn:01685 382462 Ffacs: 01685 723770 Ebost: Dyfrig@urdd.org


Ystalyfera
Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Glan yr Afon, Ystalyfera, Abertawe SA9 2JJ
Ffôn: 01639 842129 Ffacs:


Rhodri Huw Jones - Swyddog Datblygu Ieuenctid Castell Nedd a Phort Talbot
Ffôn:01639 846908 Ffacs: Ebost: rhodrihuw@urdd.org

Hannah Rowlands - Swyddog Chwaraeon Castell Nedd a Phort Talbot
Ffôn:07500 033974 Ffacs: Ebost: hannahrowlands@urdd.org


Pontypool
Swyddfa'r Urdd, Canolfan Ieuenctid Trefethin, Fordd Folly, Trefethin, Pontypool NP4 8JD
Ffôn: Ffacs:


Dafydd Tomos - Swyddog Datblygu Ieuenctid Torfaen/Blaenau Gwent
Ffôn:07500 607382 Ffacs: Ebost: dafyddtomos@urdd.org


Llanrwst
Menter Iaith Conwy, Y Sgwar, Llanrwst, Conwy LL26 0LG
Ffôn: 01492642357 Ffacs: 0


Manon Celyn - Swyddog Datblygu Cynorthwyol Conwy
Ffôn:01492642357 Ffacs: Ebost: manoncelyn@urdd.org

Ceri Phillips - Swyddog Datblygu Cynorthwyol Conwy
Ffôn:01492 642357 Ffacs: Ebost: ceriphillips@urdd.org