Pentre Ifan Croeso

Cefndir2

Agorwyd Canolfan yr Urdd Pentre Ifan ym 1992 fel canolfan addysgol gyda’r pwyslais ar addysg yr amgylchedd.  Hen borthdy Tuduraidd yw’r adeilad, yn dyddio yn wreiddiol o 1485.  Mae’r Ganolfan wedi’i hamgylchynu gan dir amaethyddol a choedwigoedd naturiol a cheir awyrgylch heddychlon a chartrefol.

Lleoliadpentre3

Lleolir Pentre Ifan rhyw 2 filltir o Drefdraeth, rhwng Aberteifi ac Abergwaun ym Mharc Cenedlaethol Arfordir Sir Benfro.  Mae’r ardal yn un wledig iawn ac yn adnabyddus am ei olygfeydd trawiadol, olion hanesyddol, a bywyd gwyllt unigryw. 

O fewn cyrraedd hwylus i’r Ganolfan mae Cromlech Pentre Ifan, Castell Henllys, y llwybr arfordirol, gwarchodfa Ty Canol, y Preselau a Chwm Gwaun.  Gellir hefyd llogi beiciau mynydd a cheffylau gerllaw.

pentre 4


Manylion

Mae lle i 18 o bobl i gysgu mewn tair ystafell (ystafelloedd i 10, 6 a 2).  Darperir bwyd gan wraig y ty fferm sydd wedi’i leoli ar y safle. Mae lle i 50 o bobl i eistedd yn y neuadd ac yn addas felly ar gyfer partïon a chyfarfodydd.

 

 

Pente ifan 4

Er taw canolfan addysg yw Pentre Ifan yn bennaf, mae hefyd yn boblogaidd ar gyfer cyrsiau a
chynadleddau ac yn addas ar gyfer grwpiau ieuenctid a gwyliau teulu.  Beth bynnag yw eich
gofynion, os ydych yn chwilio am rywle â naws arbennig ar gyfer cwrs neu wyliau mae’n
werth cysylltu â Chanolfan Pentre Ifan.

 

Prisiau 2012-2013

pentre 4

 

Y Ganolfan

Cyfarfodydd        £37.50 hyd at 3 awr
                           £70.00 am ddiwrnod

Parti Nos             £70.00 y nosonpentre ifan 4

Priodasau           £300.00 y dydd
                           £75.00 am ddefnydd o’r gegin

Preswyl              £29.50 ‘Full board’ (swper, gwely, brecwast a chinio pacio)

Gwersylla           £9.50 y pen/noson
                          £24.50 y pen/noson yn cynnwys swper, brecwast a chinio pacio.

Hunangynhaliol   £15.00 y pen/noson           

Gwely a Brecwast  £19.00 y pen/noson

 

Am ragor o fanylion, cysylltwch â:

Gwersyll yr Urdd Llangrannog,
Llangrannog, Llandysul,
Ceredigion, SA44 6AE
Cymru
 
Ffôn: (01239) 652 140
Ffacs: (01239) 654 912
E-bost: Pentreifan@urdd.org