Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Eisteddfod Adrannau ac Aelwydydd

02/04/2014 - Darllenwch yr hanes


Cystadleuaeth Cogurdd Talaith y Gogledd

14/03/2014 - Darllenwch yr hanes


Canlyniadau Gymnasteg 2014

06/02/2014 - Darllenwch yr hanes


Pl-droed ysgolion bach

10/01/2014 - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon Gwledig

09/10/2013 - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Adrannau Cynradd

05/07/2013 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Rhanbarthol

11/06/2013 - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Genedlaethol Sir Benfro

27/05/2013 - Darllenwch yr hanes


Rygbi Rhanbarthol

01/05/2013 - Darllenwch yr hanes


Trawsgwlad Conwy ac Eryri 2013

18/04/2013 - Darllenwch yr hanes


Pel-droed 7 bob ochr merched

12/04/2013 - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Cylch Uwchaled

23/02/2013 - Darllenwch yr hanes


CogUrdd Rhanbarthol

18/02/2013 - Darllenwch yr hanes


Pel-droed Ysgolion Bach

11/01/2013 - Darllenwch yr hanes


Twrnament Rhanbarthol Pel-droed a Phel-rwyd Cynradd

08/10/2012 Twrnament Rhanbarthol Pel-droed a Phel-rwyd Cynradd - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Ysgolion Cynradd Conwy

13/07/2012 - Darllenwch yr hanes


Trawsgwlad Conwy ac Eryri

24/05/2012 Cystadleuaeth Trawsgwlad ar gyfer rhanbarthau Conwy ac Eryri yn Stad y Faenol, Bangor - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Conwy

22/05/2012 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Conwy

22/05/2012 - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Adrannau Conwy

27/04/2012 - Darllenwch yr hanes


Twrnament Rygbi Cynradd

20/04/2012 - Darllenwch yr hanes


Twrnament Rhanbarthol Pel-droed Merched Cynradd

24/02/2012 - Darllenwch yr hanes


Cogurdd Rhanbarthol (rownd 2)

21/02/2012 - Darllenwch yr hanes


Parti Penblwydd yr Urdd yn 90

27/01/2012 - Darllenwch yr hanes


Twrnament Pêl-droed i ysgolion neu adrannau a llai na 50 disgybl

13/01/2012 - Darllenwch yr hanes


Cogurdd Cylchoedd

01/01/2012 - Darllenwch yr hanes


Twrnament Rhanbarthol Pel Droed a Phel Rwyd Cynradd

08/10/2011 - Darllenwch yr hanes


Gwyl Athletau Talaith y Gogledd

05/07/2011 - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Ysgolion Cynradd

01/07/2011 - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon Gwledig Rhanbarthol

28/06/2011 Pel-rwyd a rownderi i ysgolion bach - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Rhanbarthol

21/06/2011 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Conwy

14/06/2011 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Aled

13/06/2011 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Uwchaled

13/06/2011 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Uwch Conwy

24/05/2011 - Darllenwch yr hanes


Criced 50/50

17/05/2011 - Darllenwch yr hanes


Trawsgwlad Conwy ac Eryri

05/05/2011 Canlyniadau Trawsgwlad Conwy ac Eryri 2011 - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Adrannau Conwy

15/04/2011 - Darllenwch yr hanes


Rygbi Rhanbarthol

03/03/2011 - Darllenwch yr hanes


Pel-droed ysgolion bach

14/01/2011 - Darllenwch yr hanes


Rimbojam!

10/11/2010 - Darllenwch yr hanes


Pel-droed a Phel-rwyd Cynradd

16/10/2010 twrnament chwaraeon ar gyfer blynyddoedd 4 - 6 - Darllenwch yr hanes


Cystadleuaeth Criced

21/09/2010 - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Ysgolion

02/07/2010 - Darllenwch yr hanes


Cystadleuaeth Criced 50 50

28/06/2010 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Rhanbarthol

21/06/2010 Mabolgampau Rhanbarthol - Darllenwch yr hanes


Aquathlon Cynradd Cenedlaethol

19/06/2010 Ras nofio a rhedeg! - Darllenwch yr hanes


Gwyl Athletau Cylch Bro Conwy

17/06/2010 Mabolgampau ar gyfer yr oedran iau - Darllenwch yr hanes


Gwyl Athletau Cylch Uwchaled

16/06/2010 Gwyl Athletau Cylch Uwchaled - Darllenwch yr hanes


Gwyl Athletau Cylch Bro Aled

14/06/2010 Mabolgampau ar gyfer yr oedran iau - Darllenwch yr hanes


Gwyl Athletau Cylch Bro Dulas

14/06/2010 Mabolgampau ar gyfer yr adran iau - Darllenwch yr hanes


Gwyl Athletau Cylch Uwch Conwy

25/05/2010 Athletau ar gyfer yr adran iau - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon Gwledig rhanbarthol

11/05/2010 Chwaraeon Gwledig rhanbarthol - Darllenwch yr hanes


Adran Rhydgaled

06/05/2010 gweithgareddau amrywiol - Darllenwch yr hanes


Trawsgwlad cynradd, Conwy ac Eryri

29/04/2010 Trawsgwlad cynradd, Conwy ac Eryri - Darllenwch yr hanes


Adran Maelgwn

28/04/2010 Gweithgareddau amrywiol - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Glan-llyn

16/04/2010 - Darllenwch yr hanes


Diwrnod drama, dawns a cherdd

17/02/2010 Diwrnod yn llawn drama, dawns celf a cherdd - Darllenwch yr hanes


Cogurdd

08/02/2010 Cystadleuaeth goginio - Darllenwch yr hanes


Cystadleuaeth pel-droed ysgolion bach/ adrannau

05/02/2010 - Darllenwch yr hanes


Adran Rhydgaled

04/02/2010 gweithgareddau amrywiol - Darllenwch yr hanes


Gymnasteg

27/01/2010 Gymnasteg - Darllenwch yr hanes


Diwrnod hwyl a theuluoedd Llandudno

09/01/2010 Diwrnod yn llawn hwyl, yn cynnwys gwahanol weithgareddau - Darllenwch yr hanes


Adran Ffordd Dyffryn

25/11/2009 Gweithgareddau gwahanol - Darllenwch yr hanes


Adran Ysgol Llangelynnin

24/11/2009 Adran Ysgol Llangelynnin - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon

19/11/2009 Nofio Rhanbarthol Cynradd - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon

06/11/2009 Pel-droed 7 bob ochr merched cynradd - Darllenwch yr hanes


Pel droed a Phel rwyd cynradd

17/10/2009 Pel droed a Phel rwyd cynradd - Darllenwch yr hanes


Cystadleuaeth Pel-droed a Phel-rwyd

17/10/2009 - Darllenwch yr hanes


Taith Wirfoddol dyngarol i Batagonia

16/10/2009 - Darllenwch yr hanes


Cystadleuaeth Criced Cynradd 50/50 Cenedlaethol

08/07/2009 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau

06/07/2009 Gwyl Athletau Talaith y Gogledd - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Talaith

06/07/2009 - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon Gwledig

30/06/2009 Twrnament peldroed a phelrwyd i'r oedran cynradd bl. 3 - 6 - Darllenwch yr hanes


Aquathlon Cynradd

20/06/2009 Canolfan Hamdden Plascrug - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Dulas

09/06/2009 Athletau ar gyfer oedran blynyddoedd 3 - 6 cynradd - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau

08/06/2009 Athletau i oedran cynradd bl. 3 - 6 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau

08/06/2009 athletau ar gyfer oedran cynradd bl. 3 - 6 - Darllenwch yr hanes


Mabolgapmau

03/06/2009 Athletau i blant oedran cynradd bl. 3 - 6 - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau

21/05/2009 Athletau i blant oedran cynradd bl. 3 - 6 - Darllenwch yr hanes


Rygbi Cynradd Rhanbarth Conwy

12/05/2009 - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon Cynradd

09/05/2009 Pel-Droed Cymysg / Pel-Droed Meched / Pel-Rwyd - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Adrannau

01/05/2009 - Darllenwch yr hanes


Trawsgwlad Conwy ac Eryri

30/04/2009 - Darllenwch yr hanes


Pel-droed Merched

24/04/2009 - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Cylch Bro Aled

07/03/2009 - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Cylch Uwchaled

07/03/2009 - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Cylch Bro Dulas

28/02/2009 - Darllenwch yr hanes


Cwrs Arweinyddion Dawns

16/02/2009 Cwrs Arweinyddion Dawns - Darllenwch yr hanes


Pel droed Ysgolion/Adrannau dan 50

09/01/2009 - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon Gwledig Rhanbarthol

16/07/2008 Pel-droed a phel-rwyd 7-bob-ochr - Darllenwch yr hanes


Penwythnos yng Nglan-llyn

04/07/2008 Penwythnos ar gyfer Ysgolion Cynradd yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Talaith Y Gogledd

01/07/2008 Cystadlaethau Athletau:- Rhedeg, Rasys Cyfnewid, Naid Hir, Taflu Pel, Gwaywffon - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Sirol

16/06/2008 Mabolgampau - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Aled

09/06/2008 Athletau ar gyfer oedran blwyddyn 3 - 6 cynradd - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Conwy

09/06/2008 Athletau ar gyfer ysgolion cynradd blwyddyn 3 - 6 - Darllenwch yr hanes


Cystadleuaeth Pel-droed 7 bob ochr (cymysg) Cenedlaethol yr Urdd

10/05/2008 Pel-droed (Cymysg) - Darllenwch yr hanes


Cystadleuaeth Pel-droed Merched 7 bob ochr Cenedlaethol yr Urdd

10/05/2008 Cystadleuaeth Pel-droed Merched 7 bob ochr Cenedlaethol yr Urdd - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon Cynradd a Thrawsgwlad

10/05/2008 Chwaraeon Cynradd a Thrawsgwlad - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Glanllyn ar gyfer Adrannau

02/05/2008 Penwythnos ar gyfer Adrannau yng Nglan-llyn - Darllenwch yr hanes


Ras Y Faenol

01/05/2008 Rasys Trawsgwlad ar gyfer disgyblion blynyddoedd 3,4, 5 a 6. - Darllenwch yr hanes


Twrnament rygbi cynradd

10/04/2008 Twrnament rygbi 10 bob ochr cynradd - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Celf a Chrefft Rhanbarth Conwy - Cynradd ac Uwchradd

11/03/2008 Eisteddfod Celf a Chrefft - Darllenwch yr hanes


Eisteddfodau Bro Dulas

22/02/2008 Eisteddfodau uwchradd, cynnradd, celf a chrefft a dawns - Darllenwch yr hanes


Taith Cip yn Ysgolion Conwy

07/02/2008 - Darllenwch yr hanes


Cwrs Dawnsio Gwerin

07/02/2008 Dawnsio Gwerin - Darllenwch yr hanes


Gwyl Gymnasteg Rhanbarthol Cynradd ac Uwchradd

24/01/2008 Gymnasteg - Darllenwch yr hanes


Pel-droed Rhanbarthol Ysgolion 5-bob-ochr

11/01/2008 Pel-droed - Darllenwch yr hanes


Pel-droed Merched Rhanbarthol 7-bob-ochr

16/11/2007 Pel-droed - Darllenwch yr hanes


Dawnsio Gwerin

25/10/2007 Cwrs Dawnsio Gwerin - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon Rhanbarthol

20/10/2007 Pel-droed a Phel-rwyd 7-bob-ochr - Darllenwch yr hanes


Taith Mistar Urdd

24/09/2007 Perfformaid i hybu gweithgareddau yr Urdd - Darllenwch yr hanes


Cwpan Pel-droed yr Urdd

20/09/2007 Cwpan Pel-droed yr Urdd - Darllenwch yr hanes


Penwythnos o adloniant

06/07/2007 Penwythnos o adloniant - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Rhanbarth Conwy

18/06/2007 Mabolgampau - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Cynradd Glan-llyn

15/06/2007 Penwythnos Cynradd Glan-llyn - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Uwchaled

13/06/2007 Mabolgampau - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Dulas

12/06/2007 Mabolgampau - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Conwy

11/06/2007 Mabolgampau - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Bro Aled

07/06/2007 Mabolgampau - Darllenwch yr hanes


Mabolgampau Cylch Uwch Conwy

21/05/2007 Mabolgampau - Darllenwch yr hanes


Chwaraeon Uwch Adrannau Cenedlaethol

19/05/2007 Chwaraeon Uwch Adrannau - Darllenwch yr hanes


Dydd Neges heddwch ac Ewysyll Da yr Urdd

18/05/2007 Dydd Neges Heddwch ac Ewyllys Da - Darllenwch yr hanes


Adran: Ysgol san sior

03/05/2007 Sesiwn Bwyta'n Iach - Darllenwch yr hanes


Rasys Traws Gwlad Ysgolion Cynradd Eryri a Chonwy

03/05/2007 Ar y cyd a PESS a Campau'r Ddraig. - Darllenwch yr hanes


Trawsgwlad Cynradd Conwy ac Eryri

03/05/2007 Rhedeg Trawsgwlad - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Cynradd Cylch Bro Aled

10/03/2007 Eisteddfod Cynradd Cylch Bro Aled - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Gynradd Cylch Uwch Conwy

10/03/2007 Eisteddfod Gynradd Cylch Uwch Conwy - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Ddawns Cynradd ac Uwchradd Bro Dulas

09/03/2007 Eisteddfod Ddawns Cynradd ac Uwchradd Bro Dulas - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Gylch Uwchaled

03/03/2007 Eisteddfod Gylch Uwchaled - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Gylch Cynradd Bro Dulas

03/03/2007 Eisteddfod Gylch Cynradd Bro Dulas - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod Gylch Gynradd Bro Conwy

03/03/2007 Eisteddfod Gylch Gynradd Bro Conwy - Darllenwch yr hanes


Eisteddfod ddawns Cynradd ac Uwchradd Bro Aled

02/03/2007 Eisteddfod Ddawns - Darllenwch yr hanes


Twrnament Rygbi Rhanbarthol Cynradd

15/02/2007 Twrnament Rygbi - Darllenwch yr hanes


Gwyl gymnasdeg Rhanbarthol

24/01/2007 Gwyl gymnasteg - Darllenwch yr hanes


Pel-droed ysgolion bach

12/01/2007 Pel-droed ysgolion bach - Darllenwch yr hanes


Jambori

28/11/2006 Bro Conwy a Bro Dulas - Darllenwch yr hanes


Pel droed 7 bob ochr i ferched

16/11/2006 Pel-droed 7 bob ochr i ferched - Darllenwch yr hanes


Cwrs Celf a chrefft

15/11/2006 Cwrs Celf a chrefft - Darllenwch yr hanes


Adran Pentrefoelas

15/11/2006 Celf a chrefft - Darllenwch yr hanes


Pel-Droed a Phel-Rwyd

21/10/2006 Chwaraeon Cynradd Conwy - Darllenwch yr hanes


Gala Nofio

18/10/2006 Gala Nofio - Darllenwch yr hanes


Gala Nofio

11/10/2006 Gala Nofio - Darllenwch yr hanes


Cwrs Dawnsio Gwerin

10/10/2006 Cwrs Dawnsio Gwerin - Darllenwch yr hanes


Penwythnos Glan-llyn ardal Conwy

06/07/2006 Ymweliad ysgolion a adrannau yr ardal a gwersyll Glan-llyn - Darllenwch yr hanes


Pel-droed a phel-rwyd rhanbarthol

01/01/1970 - Darllenwch yr hanes


Gwyl Gymnasteg Cynradd

01/01/1970 Canolfan Hamdden Plascrug - Darllenwch yr hanes