iaw! Croeso

Yn iaw! y mis yma:


   

Cylchgrawn cyfoes a lliwgar ar gyfer dysgwyr oedran uwchradd. Mae'n adlewyrchu'r tueddiadau diweddaraf a'r pynciau sy'n poeni'r arddegau heddiw. Mae'n cyflwyno diwylliant gyfoes Cymru. Mae'n cynnig patrymau y gall disgyblion eu dilyn ac yn gyfle gwych i ehangu geirfa.

Mae defnyddio iaw! yn gyfle i'r disgyblion 'ddarllen yn eang, gan ymgodymu a thestunau mwyfwy anodd er pleser a diddordeb ac i ddod o hyd i wybodaeth' (Datganiad Ffocws y Cwricwlwm Cenedlaethol Ail iaith CA3). Nodir yn Natganiad Ffocws y Cwricwlwm Cenedlaethol Ail iaith CA4 y dylai'r disgyblion 'ddarllen testunau mwyfwy anodd er pleser a diddordeb ac i ddod o hyd i wybodaeth.' Ac ym manyleb TGAU nodir y dylid 'rhoi cyfleoedd i ymgeiswyr ddarllen ac ymateb i ystod o ddeunyddiau gwahanol gan gynnwys peth deunydd dilys...e.e. cylchgrawn.'

Addas as gyfer CA 3 a 4 o'r Cwricwlwm Cymraeg Ail iaith ac yn adnodd gwych i ddatblygu sgiliau darllen y disgyblion ac integreiddio sgiliau dysgu iaith. Darperir taflen weithgareddau i'r athro hefyd.

'Dim ond gair i ddweud pa mor ddefnyddiol yw cylchgrawn iaw! i ddysgwyr yng CA3 a 4! Mae'r cylchgrawn yn wych i ddisgyblion gyda themâu sydd mor gyfoes. Mae'r daflen athrawon yn dda hefyd - mae'n help mawr i ni.'
Athro o Bowys, Tachwedd 2005