CYSTADLEUAETH CRICED

50/50   CYNRADD

 

YNG NGHLWB CRICED GWYDIR,

LLANRWST

 

DYDD MAWRTH 15 MAI 2012