TAITH DRAMOR 2012
LLYN GARDA, YR EIDAL
28 Gorffennaf – 4 Awst 2012
£565
Pa gynlluniau sydd gen ti ar gyfer gwyliau’r haf 2012?

Wyt ti ym mlwyddyn 9,10 neu 11? Eisiau rhywbeth i wneud dros y gwyliau?

Wel, beth am wythnos o wyliau gyda dy ffrindiau mewn gwesty ar lan Llyn Garda yng ngogledd yr Eidal?

Cei gyfle i gymdeithasu â ffrindiau o ysgolion eraill, torheulo a chael hwyl a sbri ar y teithiau canlynol sy’n gynwysedig yn y pris:

• Diwrnod yn Gardaland, un o barciau antur gorau Ewrop
• Mynediad i barc dŵr ‘Aqua Paradise’
• Taith ar gwch ar Lyn Garda
• Ymweld â Stiwdios Ffilm Canevaworld
• Siwrne mewn ‘cable car’ ar Mount Baldo
• Diwrnod yn Venice

Mae’n bosib hefyd bydd rhagor o ymweliadau yn cael eu hychwanegu i’r amserlen, gan gynnwys diwrnod yn Verona neu Milan ond byddwn yn dy hysbysu am y rhain maes o law.

Byddwn yn teithio drwy Ewrop ar fws moethus o’r safon uchaf, gyda chyfleusterau awyru, DVD, diodydd a thŷ bach.

Cost y daith: £565
.....hyn i gynnwys llety mewn gwesty, y teithio, y bwyd, yr holl weithgareddau a’r ymweliadau ac yswiriant teithio.

Mae llefydd ar y daith yma yn brin iawn, felly os hoffet ymuno â ni sicrha dy fod yn cofrestru dy ddiddordeb heb oedi.

Bydd angen i ni dderbyn blaendal o £165 erbyn 10 Ionawr 2012. Ni fyddwn yn bancio unrhyw sieciau tan 25 Ionawr 2012. Ac yna 4 taliad o £100 (1af Mawrth, 1af Ebrill, 1af Mai, 1af Mehefin)

Cofia, bydd eisiau i ti fod yn aelod o’r Urdd ac yn medru’r Gymraeg er mwyn bod yn rhan o’r daith yma. Felly, ymaeloda nawr er mwyn manteisio ar yr holl weithgareddau sydd yn cael eu cynnig yn yr ardal!

 

Am ragor o wybodaeth, neu os hoffet sgwrs am y daith, cysyllta â

Eryl Williams
Swyddog Datblygu Ynys Môn

eryl@urdd.org neu 01248 672 111 neu 07976 003314