Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Pel-Droed a Phel-RwydBu dydd Sadwrn yr 21ain o Hydref yn ddiwrnod a adlewyrchodd safon pêl-droed ar ei eithaf. Ar gaeau pob tywydd Eirias Bae Colwyn bu dros 200 o gystadleuwyr yn brwydro i ennill y darian ac i gynrychioli Conwy yn y Chwaraeon Cenedlaethol yn Aberystwyth yn ystod mis Mai. Wedi pedair awr o chwarae mewn ysbryd da daeth y gêm derfynol hynod gyffrous ac agos iawn, gyda chwarae dawnus o’r ddwy ochr, i ben rhwng Llandrillo-yn-Rhos a Phenybryn gyda Phenybryn yn cipio’r tlws. Cyflwynwyd y tlws chwaraewr gorau i Max Jenks-Gilbert o Ysgol Penybryn. Ar gyrtiau pêl-rwyd y ganolfan roedd brwydr arall ymlaen i geisio cipio’r tlws ac roedd yma eto chwarae mewn ysbryd da a chwaraewyr dawnus iawn. Daeth y cyfan i ben gydag Ysgol Bro Cernyw yn ennill y darian a Sally Roberts o Bro Cernyw yn derbyn y tlws am y chwaraewr gorau. Diolch i bawb am eu cymorth a’u cefnogaeth a phob lwc i Ysgolion Penybryn a Bro Cernyw yn y Genedlaethol.