Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Eisteddfod Gylch Cynradd Bro DulasCANLYNIADAU EISTEDDFOD CYNRADD

CYLCH BRO DULAS 2007

  1.   Unawd Oedran Blwyddyn 2 ac iau

1.

Llŷr Williams

Ysgol Bod Alaw

2.

Lois Elen Green

Ysgol Glan Morfa

3.

Ilid Roberts

Ysgol Bod Alaw

  2.   Unawd Oedran Blwyddyn 3 a 4

1.

Alys Bratch

Ysgol Bod Alaw

2.

Siriol Elin Jones

Ysgol Glan Morfa

3.

Joel Edwards

Ysgol Bod Alaw

  3.   Unawd Oedran Blwyddyn 5 a 6

1.

Sara Davies

Ysgol Bod Alaw

2.

Siriol Roberts

Ysgol Bod Alaw

3.

Elain Elis

Ysgol Glan Morfa

  4.   Deuawd Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Ryan Davies a Sara Davies

Ysgol Bod Alaw

  8.   Parti Unsain Oedran Blwyddyn 6 ac iau (ysgolion â dros 50 o blant)

1.

Parti Branwen

Ysgol Bod Alaw

2.

Parti Caitlin

Ysgol Bod Alaw

3.

Parti Elain

Ysgol Glan Morfa

  9.   Côr Oedran Blwyddyn 6 ac iau (Ysgolion â hyd at 150 o blant)

1.

Côr y Morfa

Ysgol Glan Morfa

11.   Parti Deulais Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Parti Bethenie

Ysgol Bod Alaw

13.   Unawd Alaw Werin Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Sara Davies

Ysgol Bod Alaw

14.   Unawd Chwythbrennau Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Christopher Davies

Ysgol Glan Morfa

2.

Ioan Wellsbury

Ysgol Glan Morfa

3.

Sioned Pritchard

Ysgol Glan Morfa

15.   Unawd Llinynnol Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Chloe Taylor

Ysgol Glan Morfa

16.   Unawd Piano Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Sara Davies

Ysgol Bod Alaw

2.

Anna Gostage

Ysgol Bod Alaw

3.

Brengain Fflur Jones

Ysgol Bod Alaw

17.   Unawd Pres Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Luke Mainstone

Ysgol Glan Morfa

18.   Unawd Telyn Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Siân Elizabeh Stanworth

Ysgol Glan Morfa

2.

Anna Gostage

Ysgol Bod Alaw

25.   Unawd Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 2 ac iau

1.

Catrin Davies

Ysgol Bod Alaw

2.

Katie Watkinson

Ysgol Glan Morfa

3.

Lois Elen Green

Ysgol Glan Morfa

26.   Unawd Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 3 a 4

1.

Alys Bratch

Ysgol Bod Alaw

2.

Siriol Elin Jones

Ysgol Glan Morfa

3.

Rhodri Davies

Ysgol Glan Morfa

27.   Unawd Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 5 a 6

1.

Sara Davies

Ysgol Bod Alaw

2.

Elain Elis

Ysgol Glan Morfa

26.   Parti Cerdd Dant (Unsain) Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Parti Anna

Ysgol Bod Alaw

2.

Parti Alys

Ysgol Bod Alaw

31.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 2 ac iau

1.

Lowri Angharad Green

Ysgol Glan Morfa

2.

Lois Elen Green

Ysgol Glan Morfa

3.

Holly Jones

Ysgol Glan Morfa

32.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 3 a 4

1.

Ciaran Eynon

Ysgol Bod Alaw

2.

Siriol Elin Jones

Ysgol Glan Morfa

3.

Gwilym McCann

Ysgol Bod Alaw

33.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 5 a 6

1.

Ryan Davies

Ysgol Bod Alaw

2.

Liam Evans

Ysgol Bod Alaw

3.

Steffan Davies

Ysgol Bod Alaw

34.   Grŵp Llefaru Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Grŵp Ciaran

Ysgol Bod Alaw

2.

Grŵp Sioned

Ysgol Glan Morfa

3.

Grŵp Bethenie

Ysgol Bod Alaw

36.   Ymgom Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Brengain ac Eilir

Ysgol Bod Alaw

2.

Parti Llannerch

Ysgol Bod Alaw

3.

Aled a’i griw

Ysgol Bod Alaw

48.   Parti Cerdd Dant (Unsain) Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Parti Amy

Ysgol Tan y Marian

2.

Parti Thomas

Ysgol Tan y Marian

49.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 2 ac iau i Ddysgwyr

1.

Megan Gizzi

Ysgol Glan Gele

2.

Billy Sass-Davies

Ysgol Glan Gele

3.

Ruby Edgeley

Ysgol Glan Gele

50.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 3 a 4 i Ddysgwyr

1.

Emma Gizzi

Ysgol Sant Elfod

2.

James Travis

Ysgol Sant Elfod

3.

Hannah Jones

Ysgol Llanddulas

51.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 5 a 6 i Ddysgwyr

1.

Catrin Jones

Ysgol Llanddulas

2.

Ellie Spratt

Ysgol Llanddulas

3.

Kayleigh Ravenscroft

Ysgol Llanddulas

52.   Grŵp Llefaru Oedran Blwyddyn 6 ac iau i Ddysgwyr

1.

Grŵp Megan

Ysgol Llandrillo-yn-rhos

2.

Grŵp Emily

Ysgol Llanddulas

 

 

ENNILLWYR PRIF DLYSAU

TLWS AM Y MARCIAU UCHAF MEWN GWAITH LLWYFAN

Ysgol Bod Alaw

TLWS AM YR EITEM ORAU YN YR ADRAN OFFERYNNOL

Sara Davies, Ysgol Bod Alaw