Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Cogurdd CylchoeddLlongyfarchiadau mawr i bawb fu'n cymryd rhan yn y gystadleuaeth Cogurdd yn y rowndiau cychwynol.  Bydd y 1af a'r 2il yn mynd ymlaen i gystadlu yn yr ail rownd yn Ysgol Dyffryn Conwy, Llanrwst ar ddydd Mawrth, Chwefror 21ain.  Pob lwc i bawb.

 

Ysgol Llanddoged  17 wedi cymryd rhan

1af Berwyn Hughes

2il Harri Williams

3ydd Gwen Arfon

Ysgol Porth y felin  26 wedi cymryd rhan

1af Sam Michael

2il Jessica Glennon

3ydd Ewan Marshall a Lillie Gledhill-Davies

Ysgol Bro Aled   6 wedi cymryd rhan

1af  Lili Clwyd Jones

2il Owain John Jones

Adran Cerrigydrudion   14 wedi cymryd rhan

1af Elan Jones

2il Beth Padan

3ydd Garmon Owen a Cleo Percifal

Ysgol Talhaiarn    6 wedi cymryd rhan

1af Oliver Hansen

2il Madeline Elliott

3ydd Ella Roberts

Uwch Adran Llangwm  1 wedi cymryd rhan

1af Meriel Owen