Dy Ardal Di Môn Aelwydydd

Fforwm IeuenctidYn ddiweddar cynhaliwyd cyfarfod o'r Fforwm Ieuenctid ym Mon er mwyn cadarnhau trefniadau ar gyfer gig fydd yn digwydd ar yr 2il o Fawrth yng Nghartio Mon.

Bydd enwau'r artistiaid yn cael eu rhyddhau yn fuan!

Diolch i'r criw gwych o bobl ifanc!