Dy Ardal Di Môn Aelwydydd

Taith Alton Towers 

Taith Alton Towers
Dydd Iau, Ebrill y 5ed fe aeth llond bws o aelodau’r Urdd ar daith i’r parc byd enwog Alton Towers ger Alton.
Roedd y bws yn gadael o Plas Arthur, Llangefni am 6yb. Roedd golwg digon blinedig ar ambell i wyneb a phawb wedi cyffroi yn lan wrth edrych ymlaen at ddiwrnod yn y parc!
Wedi cyrraedd roedd pawb a’r rhyddid i fynd eu ffordd eu hunain ar y reidiau megis Rita a’r Nemesis newydd.
Gyda phawb wedi cael llond eu boliau o fwyd, am 6yh yn anffodus roedd hi’n amser i ni adael y parc am flwyddyn arall.
Diolch arbennig i Carwyn Owen am wirfoddol ar y daith ac i’r SWOG Steffan Lloyd Owen.
--