Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Twrnament Rhanbarthol Pel Droed a Phel Rwyd CynraddEnnillwyr y Twrnament Pel droed

1af - Ysgol Bod Alaw

2il - Ysgol Craig y Don

3ydd - Ysgol Glan Morfa a Maelgwn

 

Ennillwyr Twrnament Pel rwyd

1af - Ysgol Llandrillo yn Rhos

2il - Ysgol Rydal Penrhos 

3ydd - Ysgol Glan Morfa ac Ysgol Pencae