Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Penwythnos Ysgolion CynraddPenwythnos arbennig yng Ngwersyll Glan-llyn gydag ysgolion Tudno, Talybont a Llanddoged.  Mwynhawyd amrywiaeth eang o weithgareddau a'r tywydd ar y cyfan yn braf.  Diolch i bawb fu'n gyfrifol am gyfrannu i wneud y penwythnos yn un arbennig iawn.  Pawb yn edrych mlaen at y nesaf!