Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Pel-droed ysgolion bachPEL DROED 5 BOB OCHR YSGOLION/ADRANNAU

 Dydd  Gwener, Ionawr 14eg  mwynhawyd bore hwyliog iawn o bêl-droed yng Nghanolfan Hamdden Dyffryn Conwy, Llanrwst gyda chydweithrediad  caredig yr Ysgol Uwchradd. Cafwyd cystadlu brwd ac ysbryd teg ymysg y chwaraewyr a’r cefnogwyr.

 Daeth cynifer a 13 tim ymlaen i geisio cipio’r safle, tlws a’r medalau a bu chwarae cyfeillgar, ond cystadleuol rhyngddynt.  Roedd y chwaraewyr oll yn canolbwyntio yn ddwys ar y gêm, ond ar ddiwedd yr ornest Adran Bro Aled ddaeth yn fuddugol gan guro Adran Llannefydd, ac Ysgol Dolwyddelan o drwch blewyn yn cael y trydydd safle.   Llongyfarchiadau mawr iddynt i gyd.

 Llawer o ddiolch i Dylan Elis am ddyfarnu’r gemau a chadw pawb mewn trefn ac i’r athrawon, rhieni, cefnogwyr a chwareuwyr am gefnogi’r gystadleuaeth.

 Ein dymuniadau gorau i Adran Bro Aled  yn Aberystwyth ar Fai 7fed yn rownd genedlaethol.