Dy Ardal Di Conwy Primary 

MABOLGAMPAU
CYLCH BRO DULAS 2010
 
 
 
RAS BLWYDDYN 3 A 4
Bechgyn                                                                                                    
Merched
1
Sam Earl-Jones, Bod Alaw
1
Moli Jones, Bod Alaw
2
Lloyd Marsh-Hughes, Glan Morfa
2
Holly Jones, Glan Morfa
3
Arron Royles, Glan Morfa
3
Niamh Mainstone, Glan Morfa
RAS BLWYDDYN 5 A 6
Bechgyn
Merched
1
Rhodri Gwilym, Bod Alaw
1
Siriol Elin, Glan Morfa
2
Osian Ellis, Glan Morfa
2
Carys, Glan Morfa
3
Guto Williams, Bod Alaw
3
Elin Jones, Bod Alaw
RAS CYFNEWID BLWYDDYN 3 A 4
Bechgyn
Merched
1
Bod Alaw
1
Bod Alaw
2
Glan Morfa
2
Glan Morfa
3
 
3
 
RAS CYFNEWID CYMYSG BLWYDDYN 3 A 4
1.
Y Plas
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAS CYFNEWID BLWYDDYN 5 A 6
Bechgyn
Merched
1
Bod Alaw
1
Bod Alaw
2
Glan Morfa
2
Glan Morfa
3
 
3
 
RAS CYFNEWID CYMYSG BLWYDDYN 5 A 6
1
Y Plas
 
 
2
 
 
 
3
 
 
 
TAFLU PEL BLWYDDYN 3 A 4
Bechgyn
Merched
1
Ben Hoyle, Bod Alaw
1
Moli Jones, Bod Alaw
2
Tomos Parry/Jones, Glan Morfa
2
Ffion Richards, Glan Morfa
3
Jac Stoddard, Bod Alaw
3
Sian Harvey, Bod Alaw
TAFLU PEL BLWYDDYN 5 A 6
Bechgyn
Merched
1
Rhydian Morgan, Bod Alaw
1
Chloe Jones, Glan Morfa
2
Sam Jones, Glan Morfa
2
Lily Cawthray, Bod Alaw
3
Rhodri Gwilym, Bod Alaw
3
Alys Bratch, Bod Alaw
NAID HIR BLWYDDYN 3 A 4
Bechgyn
Merched
1
Sam Earl-Jones, Bod Alaw
1
Moli Jones, Bod Alaw
2
Dafydd Thomas, Bod Alaw
2
Elle Rogers, Bod Alaw
3
Tomos Parry/Jones, Glan Morfa
3
Niamh Mainstone, Glan Morfa
NAID HIR BLWYDDYN 5 A 6
Bechgyn
Merched
1
Rhodri Gwilym, Bod Alaw
1
Siriol Elin, Glan Morfa
2
Brayden Harding, Bod Alaw
2
Elin Jones, Bod Alaw
3
Aiden Brealey, Glan Morfa
3
Alys Marsh-Hughes, Glan Morfa
TAFLU GWAYWFFON BLWYDDYN 3 A 4
Bechgyn
Merched
1
Sam Earl-Jones, Bod Alaw
1
Erin Jones, Glan Morfa
2
Jac Stoddard, Bod Alaw
2
Sian Harvey, Bod Alaw
3
Luke Benn, Y Plas
3
Ffion Richards, Glan Morfa
TAFLU GWAYWFFON BLWYDDYN 5 A 6
Bechgyn
Merched
1
Rhydian Morgan, Bod Alaw
1
Chloe Jones, Glan Morfa
2
Gethin Vaughan, Glan Morfa
2
Alys Bratch, Bod Alaw
3
Brayden Harvey, Bod Alaw
3
Ella Thomas, Bod Alaw