Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Chwaraeon Gwledig rhanbartholDydd Mawrth, 11 Mai cynhaliwyd twrnament chwaraeon gwledig Rhanbarth Conwy ar gaeau Ysgol Cerrigydrudion.  Daeth nifer fawr o ysgolion bach Conwy at ei gilydd i chwarae pêl-rwyd a rownderi a cafwyd llawer o hwyl!

Roedd 7 tim pel-rwyd a 9 tim rownderi.

Tîm Ysgol Cerrigydrudion a thîm Ysgol Llangwm oedd yn rownd derfynol y gystadleuaeth bêl-rwyd, gydag Ysgol Llangwm yn ennill. 

Diolch o galon i’r holl athrawon a hyfforddwyr a llongyfarchiadau i’r timau buddugol!