Dy Ardal Di Conwy Primary

Bro Dulas Eisteddfod 

 

 

 

 

EISTEDDFOD CYLCH UWCHRADD BRO DULAS 2008

 

 

 

 

153.   Unawd Merched Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Chloe Magnall

Ysgol Bryn Elian

2.

Rebecca Evans

Ysgol Bryn Elian

3.

Aimee Miller

Ysgol Bryn Elian

154.   Unawd Bechgyn Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Eden Carter

Ysgol Bryn Elian

2.

Elliott Parks

Ysgol Bryn Elian

155.   Deuawd Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Rebecca a Jessica

Ysgol Bryn Elian

2.

Alex a Stephanie

Ysgol Bryn Elian

3.

Amy a Bethany

Ysgol Bryn Elian

156.   Unawd Merched Oedran Blwyddyn 10 i 13

1.

Jenna Jones

Ysgol Bryn Elian

2.

Nicole Williams

Ysgol Bryn Elian

3.

Katie Boughen

Ysgol Bryn Elian

157.   Unawd Bechgyn Oedran Blwyddyn 10 i 13

1.

Richard Davies

Ysgol Bryn Elian

2.

Ashley Bryan-Mejri

Ysgol Bryn Elian

3.

Aaron Bevan

Ysgol Bryn Elian

158.   Deuawd Oedran Blwyddyn 10 i 13

1.

Katie ac Eleri

Ysgol Bryn Elian

2.

Richard ac Einir

Ysgol Bryn Elian

3.

Jenna a Siân

Ysgol Bryn Elian

160.   Unawd allan o Sioe Gerddorol Oedran Bl 10 i 13

1.

Richard Davies

Ysgol Bryn Elian

2.

Lucy Childs

Coleg Llandrillo

3.

Aaron Bevan

Ysgol Bryn Elian

164.   Parti Merched Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Parti Bryn Elian

Ysgol Bryn Elian

165.   Parti Bechgyn Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Parti Bryn Elian

Ysgol Bryn Elian

166.   Côr S A Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Côr Bryn Elian

Ysgol Bryn Elian

167.   Côr Merched S A Oedran Blwyddyn 13 ac iau

1.

Côr Bryn Elian

Ysgol Bryn Elian

168.   Côr Bechgyn  T B Oedran Blwyddyn 13 ac iau

1.

Côr Bryn Elian

Ysgol Bryn Elian

169.   Côr S A T B Oedran Blwyddyn 13 ac iau

1.

Côr Bryn Elian

Ysgol Bryn Elian

170.   Ensemble Lleisiol Oedran Blwyddyn 13 ac iau (Digyfeiliant)

1.

Grŵp James

Ysgol Bryn Elian

2.

Grŵp Jack

Ysgol Bryn Elian

176.   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Chloe Magnall

Ysgol Bryn Elian

2.

Corrin Treleaven-Westwood

Ysgol Bryn Elian

3.

Amy Miller

Ysgol Bryn Elian

179.   Côr Gwerin Tri llais Bl 13 ac iau

1.

Côr Y Merched

Ysgol Bryn Elian

2.

Côr Y Bechgyn

Ysgol Bryn Elian

180.   Unawd Chwythbrennau Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Alex Hastings

Ysgol Bryn Elian

2.

Rebecca Woodhouse

Ysgol Eirias

181.   Unawd Llinynnol Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Lucy Xie

Ysgol Rydal Penrhos

2.

Toby Arundale

Ysgol Eirias

182.   Unawd Piano Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Rebeccqa Woodhouse

Ysgol Eirias

2.

Keelan Woodhouse

Ysgol Eirias

185.   Ensemble Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Ensemble Eirias

Ysgol Eirias

186.   Unawd Chwythbrennau Oedran Blwyddyn 10 i 13

1.

Katie Boughen

Ysgol Bryn Elian

187.   Unawd Llinynnol Oedran Blwyddyn 10 i 13

1.

Tom Woodham

Ysgol Bryn Elian

2.

James Scott

Ysgol Bryn Elian

3.

Jeremy Garbutt

Ysgol Bryn Elian

188.   Unawd Piano Oedran Blwyddyn 10 i 13

1.

George Brown

Ysgol Eirias

189.   Unawd Pres Oedran Blwyddyn 10 i 13

1.

Caitlin Walsh

Ysgol Bryn Elian

2.

Abraham Carder

Ysgol Bryn Elian

193.   Ensemble 15 i 25 oed

1.

Ensemble Bryn Elian

Ysgol Bryn Elian

221.   Cân Actol Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9

Leg 1.

Criw Bryn Elian

Ysgol Bryn Elian

241.   Parti Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 13 ac iau (Dysgwyr)

1.

Parti Bryn Elian

Ysgol Bryn Elian

242.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9 (Dysgwyr)

1.

Toby Haley

Ysgol Eirias

2.

Kirtika Ramesh

Ysgol Eirias

3.

Sophie Williams

Ysgol Bryn Elian

243.   Grŵp Llefaru Oedran Blwyddyn 7, 8 a 9 (Dysgwyr)

1.

Grŵp Kelly

Ysgol Bryn Elian

2.

Grŵp Eirias

Ysgol Eirias

244.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 10 i 13 (Dysgwyr)

1.

Lucy Childs

Coleg Llandrillo

2.

Ashley Bryan-Mejri

Ysgol Bryn Elian

3.

Richard Davies

Ysgol Bryn Elian

245.   Grŵp Llefaru Oedran Blwyddyn 10 i 13 (Dysgwyr)

1.

Grŵp Y Bryn

Ysgol Bryn Elian