Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Cwpan Pel-droed yr UrddDaeth 13 o dimau pêl-droed - 11 o rhanbarth Meirionnydd a 2 o Gonwy - i gaeau Ysgol y Berwyn nos Iau, 20 Medi i gymryd rhan yng nghystadleuaeth Cwpan Pêl-droed 6-bob-ochr yr Urdd.

Rhanwyd i timau i dair cynghrair sef A, B a C.

Er i'r tywydd droi, ni amharodd hyn ar frwdfrydedd y plant.

Wedi sawl gêm dda, enillwyr y dair cynghrair ac yn sicrhau safle yn y gemau terfynol oedd Beuno Sant, Llwyngwril a Bro Tegid.

Cafwyd tair gêm derfynol dynn. Llwyngwril ddaeth i'r brig wedi curo un a chael gêm gyfartal.

Llongyfarchiadau i Llwyngwril a diolch i weddill y timau am gefnogi'r gystadleuaeth.

Diolch yn fawr i Ysgol y Berwyn am gael defnyddio'r caeau.

Mae lluniau'r tri tîm ddaeth i'r rownd derfynol isod.