Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Eisteddfod Gylch UwchaledCANLYNIADAU EISTEDDFOD CYNRADD AC UWCHRADD CYLCH UWCHALED 2007

  1.   Unawd Oedran Blwyddyn 2 ac iau

1.

Einir Glyn Jones

Adran Llangwm

2.

Anest Mirain Roberts

Adran Cerrigydrudion

3.

Elan Jones

Adran Cerrigydrudion

  2.   Unawd Oedran Blwyddyn 3 a 4

1.

Telor Wyn Jones

Adran Llangwm

2.

Ceridwen Edwards

Adran Cerrigydrudion

3.

Briall Llwyd Gwilym

Adran Llangwm

  3.   Unawd Oedran Blwyddyn 5 a 6

1.

Gwenlli Aled

Adran Llangwm

2.

Mirain Llwyd Roberts

Adran Llangwm

3.

Lleucu Fflur Lynch

Adran Llangwm

  4.   Deuawd Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Lleucu a Gwenlli

Adran Llangwm

2.

Siriol ac Erin

Adran Cerrigydrudion

3.

Llywela a Ceridwen

Adran Cerrigydrudion

  5.   Parti Oedran Blwyddyn 6 ac iau i (Adran)

1.

Parti Mirain

Adran Llangwm

2.

Parti Mwdwl Eithin

Adran Cerrigydrudion

3.

Parti Gwern

Adran Llangwm

  6.   Côr Oedran Blwyddyn 6 ac iau (Adran)

1.

Côr Llangwm

Adran Llangwm

2.

Côr Cerrigydrudion

Adran Cerrigydrudion

  7.   Parti Unsain Oedran Blwyddyn 6 ac iau (ysgolion â hyd at 50 o blant)

1.

Parti Dinmael

Ysgol Dinmael

13.   Unawd Alaw Werin Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Mirain Llwyd Roberts

Adran Llangwm

2.

Gwenlli Aled

Adran Llangwm

3.

Lois Lambie

Adran Llangwm

14.   Unawd Chwythbrennau Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Esther Dyke

Ysgol Dinmael

15.   Unawd Llinynnol Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Hanna Jones

Ysgol Dinmael

16.   Unawd Piano Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Tesni Paewai

Adran Cerrigydrudion

2.

Erin Owen

Adran Cerrigydrudion

25.   Unawd Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 2 ac iau

1.

Lliwen Medeni Jones

Adran Llangwm

2.

Tomos Wyn Jones

Adran Llangwm

3.

Einir Glyn Jones

Adran Llangwm

26   Unawd Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 3 a 4

1.

Briall Llwyd Gwilym

Adran Llangwm

2.

Telor Wyn Jones

Adran Llangwm

3.

Guto Bryn Roberts

Adran Llangwm

27.   Unawd Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 5 a 6

1.

Gwenlli Aled

Adran Llangwm

2.

Elenid Hâf Roberts

Adran Llangwm

3.

Mirain Llwyd Roberts

Adran Llangwm

28.   Parti Cerdd Dant (Unsain) Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Parti Dinmael

Ysgol Dinmael

29.   Côr Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Côr Llangwm

Adran Llangwm

30.   Parti Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 6 ac iau (Unsain) (Adran)

1.

Parti Gwenlli

Adran Llangwm

2.

Parti Cerrig

Adran Cerrigydrudion

3.

Parti Telor

Adran Llangwm

31.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 2 ac iau

1.

Einir Glyn Jones

Adran Llangwm

2.

Anest Fflur Roberts

Adran Llangwm

3.

Tomos Wyn Jones

Adran Llangwm

32.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 3 a 4

1.

Briall Llwyd Gwilym

Adran Llangwm

2.

Alaw Medi Evans

Adran Pentrefoelas

3.

Guto Bryn Roberts

Adran Llangwm

33.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 5 a 6

1.

Mirain Llwyd Roberts

Adran Llangwm

2.

Lleucu Lynch

Adran Llangwm

3.

Gwenlli Aled

Adran Llangwm

34.   Grŵp Llefaru Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Grŵp Dinmael

Ysgol Dinmael

35.   Grŵp Llefaru Oedran Blwyddyn 6 ac iau (Adran)

1.

Parti Brenig

Adran Cerrigydrudion

2.

Parti Mawr

Adran Llangwm

3.

Parti yr Alwen

Adran Cerrigydruion

40.   Dawns Werin Oedran Blwyddyn 4 ac iau

1.

Parti Cerrigydrudion

Adran Cerrigydrudion

2.

Parti Llangwm

Adran Llangwm

41.   Dawns Werin Oedran Blwyddyn 6 ac iau (Ysgolion â hyd at 100)

1.

Parti Cemig

Adran Llangwm

2.

Parti Medrad

Adran Llangwm

46.   Dawns Disgo Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Ffion Renney

Adran Cerrigydrudion

2.

Hanna Jones

Ysgol Dinmael

3.

Flora Kent-Nye

Ysgol Dinmael

47.   Grŵp Dawnsio Disgo Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Grŵp Llangwm

Adran Llangwm

2.

Grŵp Sêr Cerrig

Adran Cerrigydrudion

3.

Grŵp Dinmael

Ysgol Dinmael

46.   Parti Cerdd Dant (Unsain) Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Parti Craig-y-Don

Ysgol Craig-y-Don

2.

Parti Talhaiarn

 

49.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 2 ac iau i Ddysgwyr

1.

Lily Mainwering

Adran Cerrigydrudion

 

Enillwyr Tlws Adran uchaf ei marciau yng ngwaith llwyfan

 

Adran Llangwm

 

 

146.   Unawd Merched Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Elin Medi Hughes

Uwch Adran Llangwm

147.   Unawd Bechgyn Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Elias Joseff Jones

Uwch Adran Cerrigydrudion

148.   Deuawd Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Siwan ac Elin

Uwch Adran Llangwm

153.   Unawd allan o Sioe Gerddorol Blwyddyn 10 – 13

1.

Mared Llwyd

Aelwyd Llangwm

155.   Parti Deusain Blwyddyn 9 ac iau (Adran)

1.

Parti Llangwm

Uwch Adran Llangwm

169.   Cyflwyno Alaw Werin Unigol Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Rhodri Wyn Jones

Uwch Adran Llangwm

191.   Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Elin Medi Hughes

Uwch Adran Llangwm

193.   Unawd Cerdd Dant Blwyddyn 10 – 13

1.

Mared Llwyd

Aelwyd Llangwm

201.   Llefaru Unigol Blwyddyn 7, 8 a 9

1.

Catrin Eilwen Davies

Uwch Adran Llangwm

2.

Megan Evans

Uwch Adran Cerrigydrudion

3.

Siwan Elenid Jones

Uwch Adran Llangwm

202.   Grŵp Llefaru Blwyddyn 9 ac iau (Adran)

1.

Grŵp Llangwm

Uwch Adran Llangwm

2.

Grŵp Cerrigydrudion

Uwch Adran Cerrigydrudion