Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Gwyl Athletau Talaith y GogleddCanlyniadau

Blynyddoedd 3 a 4

Ras Unigol

BECHGYN (50m)

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Cian Williams

 

Ysgol y Felinheli

 

Eryri

2

Jack Davies

 

Ysgol Llanfairpwll

 

Môn

3

Steffan Dolben

 

Ysgol Pen Barras

 

Dinbych

 

MERCHED (50m)

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

 

1

Madeline Cooper

 

Ysgol Twm o’r Nant

 

Dinbych

2

Eilir Kight

 

Ysgol Bryn Tabor

 

Fflint a Wrecsam

3

Beca Nia

 

Ysgol Llanllechid

 

Eryri

                     

 

Ras Gyfnewid

BECHGYN (4x50m)

 

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Pen Barras

 

Ysgol Pen Barras

 

Dinbych

2

Eifion Wyn

 

Ysgol Eifion Wyn

 

Eryri

3

Llanfairpwll

 

Ysgol Llanfairpwll

 

Môn

 

 

MERCHED (4x50m)

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Eifion Wyn

 

Ysgol Eifion Wyn

 

Eryri

2

Glanrafon

 

Ysgol Glanrafon

 

Fflint a Wrecsam

3

Pen Barras

 

Ysgol Pen Barras

 

Dinbych

 

 

CYMYSG (4x50m) Ysgolion/Adrannau hyd at 50 o blant

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Ysbyty Ifan

 

Adran Ysbyty Ifan

 

Conwy

2

Parc

 

Adran y Parc

 

Meirionnydd

3

Garndolbenmaen

 

Adran Garndolbenmaen

 

Eryri

 

 

 

Taflu Pêl

BECHGYN

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Kayne Larkins

 

Ysgol Eifion Wyn

 

Eryri     (TR)

2

Guto Dwylan

 

Ysgol y Garnedd

 

Eryri

3

William Griffiths

 

Ysgol Santes Fair

 

Fflint a Maelor

 

MERCHED

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Ffion Eleri Davies

 

Ysgol Glan Morfa

 

Conwy      (TR)

2

Beca Hughes

 

Ysgol Glanrafon

 

Fflint a Maelor

3

Catrin Hughes

 

Ysgol Glanrafon

 

Fflint a Maelor

 

 

 

Taflu Gwaywffon

BECHGYN

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Aled Bradley

 

Ysgol Manod

 

Meirionnydd     (TR)

2

Hari Hughes

 

Ysgol Pen Barras

 

Dinbych

3

Jac Oliver

 

Ysgol Penybryn

 

Eryri

 

MERCHED

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Holly Jones

 

Adran Llanfechell

 

Môn

2

Sioned W Jones

 

Adran Rhydymain

 

Meirionnydd

3

Lowri Everiss

 

Ysgol Bro Cernyw

 

Conwy

 

 

 

Naid Hir

BECHGYN

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

 

1

Mathew Sion

 

Ysgol Morfa Rhiannedd

 

Conwy

2

Steffan Dolben

 

Ysgol Pen Barras

 

Dinbych

3

Adam Lester-Owen

 

Ysgol Glan Morfa

 

Conwy

                     

 

MERCHED

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Medi Montague Jones-Morris

 

Ysgol y Felinheli

 

Eryri

2

Ilani Rogers

 

Ysgol y Gorlan

 

Eryri

3

Mari Edmunds

 

Ysgol Pant Pastynog

 

Dinbych

 

TR – Torri Record

 

Blynyddoedd 5 a 6

Ras Unigol

BECHGYN (80m)

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

 

1

Cliff Schwabaur

 

Ysgol Cymerau

 

Eryri

2

Austin Owen

 

Ysgol Santes Fair

 

Fflint a Wrecsam

3

Euros Baker

 

Ysgol y Llys

 

Dinbych

                 

 

MERCHED (80m)

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Moli Jones

 

Ysgol Bod Alaw

 

Conwy

2

Ria Lebonne Owen

 

Ysgol Llanrug

 

Eryri

3

Eirian Williams

 

Ysgol Bro Lleu

 

Eryri

 

 

Ras Gyfnewid

BECHGYN (4x50m)

 

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Bod Alaw

 

Ysgol Bod Alaw

 

Conwy

2

Y Garnedd

 

Ysgol y Garnedd

 

Eryri

3

Santes Fair

 

Ysgol Santes Fair

 

Fflint a Wrecsam

 

 

MERCHED (4x50m)

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Eifion Wyn

 

Ysgol Eifion Wyn

 

Eryri

2

Bodhyfryd

 

Ysgol Bodhyfryd

 

Fflint a Wrecsam

3

Pen Barras

 

Ysgol Pen Barras

 

Dinbych

 

 

CYMYSG (4x50m) Ysgolion/Adrannau hyd at 50 o blant

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Pant Pastynog

 

Ysgol Pant Pastynog

 

Dinbych

2

Dyffryn Ardudwy

 

Ysgol Dyffryn Ardudwy

 

Meirionnydd

3

Trefriw

 

Ysgol Trefriw

 

Conwy

 

 

 

Taflu Pêl

BECHGYN

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Deio Roberts

 

Ysgol Edmwnd Prys

 

Meirionnydd   (TR)

2

Austin Owen

 

Ysgol Santes Fair

 

Fflint a Wrecsam

3

Tomos Sion

 

Ysgol Waunfawr

 

Eryri

 

MERCHED

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Cassia Pike

 

Ysgol Eifion Wyn

 

Eryri          (TR)

2

Lucie Sass Davies

 

Ysgol Sant Elfod

 

Conwy

3

Amy Griffiths

 

Ysgol Talsarnau

 

Meirionnydd

 

 

 

Taflu Gwaywffon

BECHGYN

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Sion Donnelly

 

Ysgol Penbarras

 

Dinbych        (TR)

2

Tom Mann

 

Ysgol Stryd y Rhos

 

Dinbych

3

Cai Fazakerley

 

Ysgol Manod

 

Meirionnydd

 

MERCHED

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Lucie Sass Davies

 

Ysgol Sant Elfod

 

Conwy         (TR)

2

Amelie Taylor

 

Ysgol y Clogau

 

Meirionnydd

3

Gwawr Jones

 

Ysgol Bro Hedd Wyn

 

Meirionnydd

 

 

 

Naid Hir

BECHGYN

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Sam Earl Jones

 

Ysgol Bod Alaw

 

Conwy

2

Matthew Sturgess

 

Ysgol y Llys

 

Dinbych

3

Harri Evans

 

Ysgol Corn Hir

 

Môn

 

MERCHED

 

Enw

 

Adran/Ysgol

 

Rhanbarth

1

Sasi Williams

 

Ysgol Bro Cinmeirch

 

Dinbych     (TR)

2

Moli Jones

 

Ysgol Bod Alaw

 

Dinbych

3

Sian James

 

Ysgol Glanrafon

 

Fflint a Wrecsam

 

TR – Torri Record Talaith