Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Adran PentrefoelasADRAN PENTREFOELAS

Cafwyd llawer o hwyl a sbri yn Adran Pentrefoelas ar nos Fercher Tachwedd 15. Thema'r noson oedd celf a chrefft, ac aethom ati i greu posteri mawr lliwgar o Mistar Urdd yn defnyddio gwlan cotwm, papur lliwgar, cerdyn a gliter. Dyma rhai enghreifftiau o'r gwaith arbennig.