Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Penwythnos AdrannauAm 6 o’r gloch nos Wener y 1af o Fai cyrhaeddodd criw o 46 o aelodau Adrannau Conwy Lan Llyn.  Roedd y plant o adrannau Llangwm, Llangernyw, Cerrigydrudion a Llanfair Talhaearn.  Ar ôl llenwi eu boliau amser swper a chael y rheolau gan Huw, cafodd y plant sesiwn o Gemau Potes gan un o staff Glan-llyn cyn  mynd yn ôl i'w hystafelloedd i gysgu.

Ar y dydd Sadwrn roedd dau sesiwn cyn cinio a dau yn y prynhawn.  Roedd y plant yn cael cyfle i gael tro ar ganĊµio, rhwyfo, adeiladu rafft, wal ddringo a'r cwrs rhaffau.  Ar ôl swper, rhannwyd y plant i dimau ac aethant ati i gystadlu mewn helfa drysor.  Dau frawd ddaeth i'r brig, Huw ac Ifan o Adran Llangernyw gyda 28 marc allan o 40.  Ar ôl yr helfa drysor aeth pawb i newid yn barod am y Disgo.  Roedd pawb yn barod am eu gwlâu nos Sadwrn ar ôl bod mor brysur yn dawnsio!

Bore dydd Sul, cafodd rhai drafferth yn deffro erbyn amser brecwast, ond roedd pawb yn barod am y ddau weithgaredd olaf cyn cael cinio.  Ar ôl cinio roedd y rhieni wedi cyrraedd i nôl y plant, ac aeth pawb adre wedi mwynhau eu hamser yn Glan-llyn.Warning: natcasesort() [function.natcasesort]: The argument should be an array in /homepages/1/d171256486/htdocs/hanes.php on line 176

Warning: array_values() [function.array-values]: The argument should be an array in /homepages/1/d171256486/htdocs/hanes.php on line 177