Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Eisteddfod Cylch Bro AledCANLYNIADAU EISTEDDFOD CYNRADD

CYLCH BRO ALED 2009

  1.   Unawd Oedran Blwyddyn 2 ac iau

1.

Owain Jones

Ysgol Bro Aled

2.

Alaw Thomas

Ysgol Bro Cernyw

3.

Mari Fflur

Ysgol Bro Aled

  2.   Unawd Oedran Blwyddyn 3 a 4

1.

Sali Wheway

Ysgol Betws-yn-rhos

2.

Josh Williams

Ysgol Bro Cernyw

3.

Cari Humphrey

Ysgol Betws-yn-rhos

  3.   Unawd Oedran Blwyddyn 5 a 6

1.

Ruth Roberts

Ysgol Llannefydd

2.

Grace Charles

Ysgol Bro Cernyw

3.

Hana Hughes

Ysgol Llannefydd

  4.   Deuawd Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Sali a Cari Ela

Ysgol Betws-yn-rhos

2.

Cara Bryn a Bronwen

Ysgol Bro Cernyw

3.

Joseff a Mari

Ysgol Betws-yn-rhos

  5.   Parti Unsain Oedran Blwyddyn 6 ac iau (Adrannau)

1.

Parti Hanna

Adran Bro Aled

2.

Parti Joseff

Adran Betws-yn-rhos

  8.   Parti Unsain Blwyddyn 6 ac iau (Ysgolion â dros 50 o blant)

1.

Parti Cara

Ysgol Bro Cernyw

2.

Parti Tomi

Ysgol Bro Cernyw

3.

Parti Siwan

Ysgol Betws-yn-rhos

11.   Parti Deulais Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Parti Ifan

Ysgol Bro Aled

13.   Unawd Alaw Werin Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Ruth Roberts

Ysgol Llannefydd

2.

Mali Williams

Ysgol Bro Aled

3.

Hana Hughes

Ysgol Llannefydd

14.   Unawd Chwythbrennau Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Lona Roberts

Ysgol Betws-yn-rhos

15.   Unawd Llinynnol Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Rebecca Moorcroft

Ysgol Bro Cernyw

2.

Lona Roberts

Ysgol Betws-yn-rhos

3.

Gruffudd Emlyn Roberts

Ysgol Bro Aled

16.   Unawd Piano Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Lona Roberts

Ysgol Betws-yn-rhos

2.

Ffion Lloyd

Ysgol Betws-yn-rhos

3.

Hana Hughes

Ysgol Llannefydd

17.   Unawd Pres Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Joseff McAlinden

Ysgol Betws-yn-rhos

18.   Unawd Telyn Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Cara Bryn Williams

Ysgol Bro Cernyw

2.

Elin Davies

Ysgol Bro Aled

3.

Lois Williams

Ysgol Rhydgaled

20.   Ensemble Offerynnol Blwyddyn 6 ac iau

1.

Grŵp Gerallt

Ysgol Bro Cernyw

2.

Grŵp Gwynfor

Ysgol Bod Alaw

25.   Unawd Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 2 ac iau

1.

Alaw Thomas

Ysgol Bro Cernyw

2.

Gethin Huw Lloyd

Ysgol Bro Cernyw

3.

Erin Shôn Edwards

Ysgol Bro Cernyw

26.   Unawd Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 3 a 4

1.

Cora Miri Roberts

Ysgol Bro Cernyw

2.

Lois Angharad Williams

Ysgol Bro Cernyw

3.

Cari Ela Humphrey

Ysgol Betws-yn-rhos

27.   Unawd Cerdd Dant Oedran Blwyddyn 5 a 6

1.

Ruth Roberts

Ysgol Llannefydd

2.

Cara Bryn Williams

Ysgol Bro Cernyw

3.

Mari Stewart

Ysgol Betws-yn-rhos

28.  Parti Cerdd Dant (Unsain) Blwyddyn 6 ac iau

1.

Parti Ellie

Ysgol Bro Cernyw

30.  Parti Cerdd Dant Blwyddyn 6 ac iau (Unsain) (Adran)

1.

Parti Mari

Adran Betws-yn-rhos

31.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 2 ac iau

1.

Carwen Williams

Ysgol Bro Cernyw

2.

Owain John Davies

Ysgol Bro Aled

3.

Elis Williams

Ysgol Llannefydd

32.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 3 a 4

1.

Mali Elwy Williams

Ysgol Bro Aled

2.

Idris Williams

Ysgol Betws-yn-rhos

3.

Jac Cernyw

Ysgol Bro Cernyw

33.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 5 a 6

1.

Gruffydd Evans

Ysgol Llannefydd

2.

Tomos Samuel Williams

Ysgol Bro Cernyw

3.

Ifan Emyr Williams

Ysgol Bro Cernyw

34.   Grŵp Llefaru Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Grŵp Laura

Ysgol Llannefydd

2.

Grŵp Hanna

Ysgol Bro Aled

35.  Grŵp Llefaru Oedran Blwyddyn 6 ac iau (Adran)

1.

Parti Lona

Adran Betws-y-Coed

36.   Ymgom Oedran Blwyddyn 6 ac iau

1.

Grŵp Bronwen

Ysgol Bro Cernyw

2.

Grŵp Ruth

Ysgol Llannefydd

3.

Grŵp Hanna

Ysgol Bro Aled

38.   Cân Actol Blwyddyn 6 ac iau (Ysgol/Adran o dan 100 o blant)

1.

Grŵp Bro Cernyw

Ysgol Bro Cernyw

40.    Grŵp Dawnsio Gwerin Blwyddyn 4 ac iau                      

1.

Grŵp Cora

Ysgol Bro Cernyw

2.

Grŵp Lois

Ysgol Bro Aled

41.    Grŵp Dawnsio Gwerin Blwyddyn 6 ac iau                      

1.

Grŵp Ifan

Ysgol Bro Cernyw

2.

Grŵp Lora

Ysgol Bro Aled

46.    Dawnsio Disgo Unigol Blwyddyn 6 ac iau                      

1.

Elain Hâf Davies

Ysgol Bro Cernyw

2.

Sara Roberts

Ysgol Betws-yn-Rhos

3.

Grace Charles

Ysgol Bro Cernyw

47.    Grŵp Dawnsio Disgo Blwyddyn 6 ac iau                      

1.

Grŵp Huw

Ysgol Bro Cernyw

2.

Grŵp Hanna

Ysgol Bro Aled

3.

Grŵp Mali

Ysgol Bro Aled

49.   Llefaru Unigol Oedran Blwyddyn 2 ac iau i Ddysgwyr

1.

Ceira Jane Murphy

Ysgol Talhaiarn

2.

Madeline Lowri Elliott

Ysgol Talhaiarn

3.

Beth Haven

Ysgol Llanddulas