Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Penwythnos Glanllyn ar gyfer AdrannauRoeddem yn lwcus iawn or tywydd ar y penwythnos yma gan i'r glaw cadw i ffwrdd!  Roedd pawb wedi mwynhau yn fawr iawn  a dwin siwr roedd pawb wedi blino yn lan erbyn prynhawn dydd Sul. Hoffwn ddweud diolch wrth holl staff Glan-Llyn am eu gwaith caled dros y penwythnos ac am y paratoadau ar ein cyfer, ac hefyd diolch i'r rhieni ac athrawon a roddod eu penwythnos i ddod i Glan-llyn, roeddynt yn help mawr!