Dy Ardal Di Conwy Cynradd

Adran: Ysgol san siorNos Iau 10 Mai yn Ysgol San Sior, bu 24 o aelodau yn cymryd rhan mewn sesiwn bwyta'n iach dan arweiniad Darren Morris.

Bu pawb yn cael cwis bach i ddechrau er mwyn ennill cynhwysion gwahanol, roedd gwahanol mathau o gig, caws, bara a llysiau/ffrwythau i'w gael. Fe wnaeth rhai salad bach tra roedd y lleill yn gwneud wraps.

Fe wnaeth pawb fwynhau ei hunain yn fawr, a llawer yn dweud eu bod am wneud yr run pethau gartref.