Dy Ardal Di Cymoedd Morgannwg Aelwydydd

Cystadleuaeth Chwaraeon Cenedlaethol Uwch Adrannau
Cynhalwyd Dydd Sadwrn 27ain o Mehefin yn Maes Glas.
Hoffwn ddiolch i Arweinyddion yr Adrannau ac hefyd gwirfoddolwyr ar y dydd.Isod mae'r canlyniadau :


Pêl-droed Merched Bl 7 a 8

1.    Cerrig

2.    Bangor

Pel-rwyd Merched Bl 7 a 8

1.    Cerrig

2.    Bangor

Pêl-droed Merched Bl 9 a 10

1.    Gwrtheyrn

2.    Cerrig

Pel-rwyd Merched Bl 9 a 10

1.    Gwrtheyrn

2.    Cerrig

Pêl-droed Bechgyn Bl 7 a 8

1.    Cerrig

2.    Llanrwst

Pêl-droed Bechgyn Bl 9 a 10

1.    Bangor

2.    Gwrtheyrn