Help / Cymorth

Gwybodaeth DolennauNi all Urdd Gobaith Cymru gymryd cyfrifoldeb am gynnwys y gwefannau allanol sy'n cael eu rhestru yma

Dewisiwch eich categori:

Aelwyd CF1

Aelwyd Ger Y Lli

Aelwyd yr Ynys

Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru

Awdurdod trwyddedu gweithgareddau antur

BBC Cymru

Blwyddyn Darllen Genedlaethol

Brook (Saesneg)

Bwrdd Yr Iaith Gymraeg

Canllaw-Online

Celfyddydau Ieuenctid (Saesneg)

Childline

CiC

Coleg Sir Benfro

Comisynydd Plant Cymru

Confensiwn Cymru Gyfan (Saesneg)

Cymdeithas canwio Cymru (Saesneg)

Cymdeithas Eisteddfodau Cymru

Cymdeithas hwylio (Saesneg)

Cymorth Cristnogol

Cymru ar y We

Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol

Cyngor Llyfrau Cymru

Cynulliad Cenedlaethol Cymru

Defaid.com

Diversions - Cwmni Dawns Cymru

Dolen Cymru Lesotho

Draig Ffynci

Eisteddfod Genedlaethol Cymru

Eisteddfod Ryngwladol Llangollen

Ffermwyr Ifanc Cymru

Fflach

Golwg

Gwales

Gwgl Cymraeg

Gwobr Dug Caeredin (Saesneg)

Heddlu De Cymru

Hyfforddi arweinwyr mynydda Cymru

Hyrwyddwyr Newid yn yr Hinsawdd

Label Cerddoriaeth Ankst (Saesneg)

Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Maes-e

Menter Iaith

Menter Môn

Mirimawr.com

Mudiad Ysgolion Meithrin

Mudiadau Dathlu'r Gymraeg

NSPCC (Saesneg)

Oxfam (Saesneg)

Parc Hamdden Alton Towers (Saesneg)

Parc Hamdden Disneyland Paris (Saesneg)

Parc Hamdden Oakwood

Perthyn

Pictiwrs.com

Radio 1 'One Life' (Saesneg)

Radio Amgen

S4C

Sioe Amaethyddol Frenhinol Cymru

Stereophonics (Saesneg)

Stiwdio JG

Straeon.com

UNA Cyfnewid (Saesneg)

Unarddeg.com

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Aberystwyth

Undeb Myfyrwyr Cymraeg Bangor

Vanta

Wales index (Saesneg)

WYFSD

Y Cymro

Y Lolfa