Gwybodaeth Y Wasg


Am fwy o fanylion cysyllter â:
Angharad Prys
Ebost: angharadprys@urdd.org
19/11/2014 - 10 Mlynedd ers agor drysau Gwersyll Caerdydd
13/10/2014 - Disgynnydd Michael D Jones yn teithio gyda'r Urdd i Batagonia
12/10/2014 - Enlli Parri o Gaerdydd yn ennill Ysgoloriaeth Bryn Terfel
07/10/2014 - Ysgol Ifor Bach a'r faner fuddugol
07/10/2014 - Yr Urdd yn Agoriad Swyddogol Garej Gravells
06/10/2014 - 4000 yn rhoi croeso i'r Eisteddfod yng Nghaerffili
02/10/2014 - Pwy fydd yn cipio Ysgoloriaeth Bryn Terfel
26/09/2014 - Caerffili yn Croesawu'r Eisteddfod
19/09/2014 - 75 Mlynedd o Addysg Gymraeg
03/07/2014 - Seren saith bob ochr Undeb Rygbi Cymru, Lee Williams yn llysgennad Gemau Cymru 2014
27/06/2014 - Gemau Cymru 2014 Caerdydd - Cystadleuaeth olaf cyn Gemaur Gymanwlad
11/06/2014 - Dathliad Chwaraeon yr Urdd yn Aberystwyth
11/06/2014 - Cyhoeddi Tlws y Telynor
01/06/2014 - Ysgoloriaeth Urdd Gobaith Cymru Bryn Terfel 2014
31/05/2014 - Wythnos Wych ir Urdd ym Meirionnydd
30/05/2014 - Cystadleuaeth newydd galwedigaethol a newyddiadurol i'r Eisteddfod
29/05/2014 - Local man’s great privilege at being chaired 2014 Meirionnydd
29/05/2014 - Braint a hanner i fachgen lleol dderbyn cadair Eisteddfod yr Urdd
28/05/2014 - Pobl ifanc Cymru a Phatagonia yn cynhyrchu Sioe Gerdd Theatrig
28/05/2014 - Gwasanaeth Awyr Agored yn dathlu cyrraedd 1000 o bobl ifanc
28/05/2014 - Cwmni Theatr yr Urdd yn paratoi at berfformio mewn clwb nos
28/05/2014 - Anrhydeddu Heledd Gwyn fel Prif Ddramodydd yr Urdd Meirionnydd 2014
27/05/2014 - Medal y Dysgwr yn mynd i ferch o Gwndy ger Cil-y-Coed ar ei chynnig cyntaf
26/05/2014 - Ysgoloriaeth Gelf yn agor drws i waith celf yn Kenya
26/05/2014 - Y Fedal Gyfansoddi 2014
26/05/2014 - Luned Bedwyr, Pwllheli'n cipio'r Fedal Gelf ym Meirionnydd
23/05/2014 - Eisteddfod yr Urdd yn croesawu'r Baton i'r Brifwyl yn y Bala
23/05/2014 - Cludwyr Baton Gemau'r Gymanwlad Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd 2014
21/05/2014 - Dyfais Ddeinamig i Eisteddfod yr Urdd
19/05/2014 - Pobl Ifanc yr Urdd yn Galw am Heddwch
15/05/2014 - Pwy fydd yr arwr yn Sioe Gynradd Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd
09/05/2014 - Teulu Ifanc Talentog yn arwain Sioe Ieuenctid yr Urdd Meirionnydd 2014
07/05/2014 - Crefftwyr Meirionnydd yn cyflwyno cadair a choron Eisteddfod yr Urdd
01/05/2014 - Trawsnewid caeau'r Bala'n barod i lwyfannu Maes Prifwyl Ieuenctid yr Urdd Meirionnydd!
29/04/2014 - Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd 2014
15/04/2014 - Lansio Ap Digwyddiadur Cymraeg Cyntaf i blant a phobl ifanc
18/03/2014 - Mwy nac erioed yn cystadlu yn Rygbi'r Urdd
07/02/2014 - Enillydd amgylcheddol yn annog cystadleuwyr 2014
18/12/2013 - Croesawu Llywydd newydd Urdd Gobaith Cymru
15/11/2013 - 2000 yn joio parti mawr yng Nghanolfan Mileniwm Cymru
14/11/2013 - Cydweithio ar Sul yr Urdd
08/11/2013 - Prif Weinidog yn torri'r rhuban yn Llangrannog
28/10/2013 - Cerfluniau yn Ysbrydoli Cyfansoddwyr
17/10/2013 - Pacio Bag i Batagonia
07/10/2013 - Chloe yn Cipio'r Ysgoloriaeth
06/09/2013 - Ysgoloriaeth Bryn Terfel
16/08/2013 - Dosbarthiadau Mesitr i Baratoi at yr Ysgoloriaeth
12/08/2013 - Urdd yn Lansio Fideo Gwrth Fwlio gyda chymorth BT
27/06/2013 - Blwyddyn yn ddiweddarach - Gemau Cymru yn waddol i'r Gemau Olympaidd
01/06/2013 - Wythnos Wych yn Sir Benfro
31/05/2013 - Chwaraeon Cymru yn buddsoddi yn yr Adran Chwaraeon
26/05/2013 - Barod am Eisteddfod
17/05/2013 - Ysbrydoliaeth y Gadair a'r Goron
17/05/2013 - Gweithgor eisiau barn y cyhoedd
10/05/2013 - Rhoi Llwyfan i Dalent Penfro
09/05/2013 - Neges Heddwch Ddigidol
02/05/2013 - Y Pwer i Berfformio
19/04/2013 - Gwaith yn Cychwyn ar y Maes
09/04/2013 - Cyngerdd agoriadol gyda Connie
13/03/2013 - Adnodd Arbennig yr Urdd
05/03/2013 - Penwythnos Hudol yn Disney
25/02/2013 - Eisteddfod Cymry'r Byd
22/02/2013 - Prosiect Dinbych yn Cyrraedd y Brig
01/02/2013 - Cyhoeddi lleoliad Eisteddfod 2014
29/01/2013 - Gwyl Gerddorol Glan-llyn
25/01/2013 - Pentref Bach yn Denu Eisteddfod Genedlaethol
17/12/2012 - Gwaith yn dechrau ar brosiect newydd yn Llangrannog
03/12/2012 - Talebion yr Urdd Ar Gael Nawr
30/11/2012 - Llywydd Newydd yr Urdd
19/11/2012 - Blwyddyn Addawol i'r Urdd
15/11/2012 - Cytundeb Nawdd Newydd i'r Urdd
08/11/2012 - Rhodd o $10,000 i'r Urdd
15/10/2012 - Enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2012
25/09/2012 - O Gymru i Batagonia
21/09/2012 - Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel yn dod i Theatr y Stiwt
21/09/2012 - Dadorchuddio Plac i Gofio'r Ysgol Gymraeg Gyntaf
15/07/2012 - Gemau Cymru lwyddiannus i'r Urdd
09/07/2012 - Llwyfan i Ser Olympaidd y Dyfodol
09/06/2012 - Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2012
09/06/2012 - Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012 yn llwyddiant!
09/06/2012 - Canlyniadau llawn Eisteddfod Eryri 2012
09/06/2012 - Canlyniadau llawn Dydd Sadwrn
08/06/2012 - Ysgoloriaeth Geraint George
08/06/2012 - Urdd a Patagonia
08/06/2012 - Urdd a Disneyland Paris
08/06/2012 - Llywydd Dydd Gwener Alun Ffred Jones
08/06/2012 - Hanes Coron Eisteddfod Eryri Crown
08/06/2012 - Croeso Sir Benfro
08/06/2012 - Coron yr Urdd
08/06/2012 - Chwaraeon Cymru
08/06/2012 - Canlyniadau Dydd Gwener
08/06/2012 - Caerdydd Eisteddfod yr Urdd 2012
08/06/2012 - Amnest Rhyngwladol Eisteddfod yr Urdd
07/06/2012 - Urdd a BT
07/06/2012 - Sneb yn Becso Dam
07/06/2012 - Prifardd yr Urdd
07/06/2012 - Llywydd Dydd Iau Eisteddfod Eryri Malcolm Allen
07/06/2012 - Hanes Cadair Eisteddfod yr Urdd Eryri
07/06/2012 - Gwersyll y Tipis
07/06/2012 - Enillwyr Tlws John a Ceridwen
07/06/2012 - Canlyniadau Dydd Iau
06/06/2012 - Tro ar Fyd
06/06/2012 - Neges Ewyllys Da yr Urdd
06/06/2012 - Medal Ddrama
06/06/2012 - Llywydd y Dydd Gari Wyn
06/06/2012 - Gweithgor Eisteddfod
06/06/2012 - Eirian Stephen Jones Llywydd yr Urdd
06/06/2012 - Dirprwy Glan Llyn yn 'Newid Byd'
06/06/2012 - Canlyniadau Dydd Mercher
06/06/2012 - Caban bwyta newydd Glan Llyn
06/06/2012 - Bloc llety newydd i Wersyll yr Urdd Llangrannog
05/06/2012 - Medal y Dysgwyr
05/06/2012 - Llwyfan Perfformio Eisteddfod Eryri
05/06/2012 - Dathlu 90 Urdd
05/06/2012 - Croeso Cynnes yn y Cwtch
05/06/2012 - Canlyniadau Dydd Mawrth
05/06/2012 - Bardd Plant Cymru
05/06/2012 - Ar Gof a Chadw
05/06/2012 - Angharad Tomos Llywydd Dydd Mawrth Eisteddfod Eryri
04/06/2012 - Ysgoloriaeth Gelf
04/06/2012 - Y Fedal Gyfansoddi
04/06/2012 - Y Fedal Gelf
04/06/2012 - Steddfod tu allan i Gymru
04/06/2012 - Hwyl a 'Sbri!
04/06/2012 - GwyddonLe Eisteddfod yr Urdd
04/06/2012 - Datganiad Traffig Dydd Llun
04/06/2012 - Canlyniadau Dydd Llun
04/06/2012 - Bryn Terfel Llywydd y Dydd
04/06/2012 - Brwydyr Maes Dulyn Cmon Midffild
04/06/2012 - Arddangosfa Chrefft, Dylunio a Thechnoleg Eryri 2012
03/06/2012 - Llywydd Anrhydeddus Eisteddfod yr Urdd Eryri
03/06/2012 - Eryri yn croesawu Cymru
28/05/2012 - Coron Eisteddfod Eryri
28/05/2012 - Ap Urdd Eisteddfod Eryri
25/05/2012 - Ar Gof a Chadw
24/05/2012 - Celf Croeso
22/05/2012 - Paratoi Eisteddfod yr Urdd
18/05/2012 - Coron Eisteddfod Eryri
18/05/2012 - Cadair Eisteddfod Eryri
14/05/2012 - Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru
08/05/2012 - Gwledd wrth agor Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Eryri
02/05/2012 - Noddwyr Mawr Gemau Cymru
02/05/2012 - Hwyl a ‘Sbri! - Sioe Ieuenctid yr Urdd!
02/05/2012 - Gemau Cymru yn Denu Ser Ifanc
30/04/2012 - Cynllun Croeso Watkin Jones
23/04/2012 - Cyhoeddi Eisteddfod yr Urdd Sir Benfro
20/04/2012 - Codi'r dywarchen gyntaf ar gae'r Eisteddfod
26/03/2012 - MAGNOX I GEFNOGI CWTSH CYMRAEG EISTEDDFOD YR URDD ERYRI 2012
16/03/2012 - Eisteddfod tu allan i Gymru
09/03/2012 - Paratoadau Terfynol ar gyfer Ysgoloriaeth yr Urdd Bryn Terfel
27/02/2012 - Can Diwrnod i fynd
21/02/2012 - Cwrs Hyfforddi Chwaraeon cyntaf yng Ngwersyll Glan-llyn
20/02/2012 - Gwobrau Gwaith Ieuenctid
13/02/2012 - Tocynnau ar Werth
13/02/2012 - Ennillwyr Tlws John a Ceridwen
02/02/2012 - COR YR URDD YN TARO'R NODAU CYWIR AM GYFLE EURAIDD YM MHARIS
24/01/2012 - Yr Urdd yn galw am fwy o Swyddogion Ieuenctid a Chwaraeon
20/01/2012 - Prif Weinidog y DU David Cameron yn anfon cyfarchion pen-blwydd i'r Urdd
20/01/2012 - Parti 90 yr Urdd
21/12/2011 - Partneriaeth Coleg Menai
11/11/2011 - Eisteddfod tu allan i Gymru
09/11/2011 - Rimbojam
07/11/2011 - Llywydd Newydd Urdd Gobaith Cymru
28/10/2011 - Brecwast Busnes
13/10/2011 - Mentro i Batagonia
05/10/2011 - Elyrch Llangrannog
26/09/2011 - Ennillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2011
22/09/2011 - Aelwyd y Waun Ddyfal
11/08/2011 - Cyfle am Lun
27/06/2011 - Cyfarfod i groesawu 2014
22/06/2011 - Enillydd Car Gravells
17/06/2011 - Rygbi - Gemau Cymru
04/06/2011 - Trefnwyr yn diolch wedi Eisteddfod Llwyddianus
04/06/2011 - Cystadleuwyr Ysgoloriaeth Bryn Terfel Urdd Gobaith Cymru 2011
04/06/2011 - Canlyniadau Sadwrn hyd at 3pm
03/06/2011 - Ysgoloriaeth Bryn Terfel
03/06/2011 - Yr Urdd ym Mhatagonia
03/06/2011 - Nid Diwedd y Daith
03/06/2011 - Llywydd y Dydd - Shane Williams
03/06/2011 - Llangrannog - Eisteddfod yr Urdd 2011
03/06/2011 - Eryri
03/06/2011 - Enillydd Coron yr Urdd 2011
03/06/2011 - Disney a'r Urdd
03/06/2011 - Coron yr Urdd
03/06/2011 - Canlyniadau llawn Dydd Iau
03/06/2011 - Canlyniadau hyd at 2pm
03/06/2011 - Canlyniadau Dydd Gwener
02/06/2011 - Urdd ac O2
02/06/2011 - Urdd ac BT
02/06/2011 - Medal John a Ceridwen 2011
02/06/2011 - Llywydd y Dydd - Gwyn Jones
02/06/2011 - Llwybrau i'r Brig - Beicio
02/06/2011 - Glan-llyn - Eisteddfod yr Urdd 2011
02/06/2011 - Dau am bris un
02/06/2011 - Canlyniadau llawn Dydd Mercher
02/06/2011 - Canlyniadau Dydd Iau tan 2pm
02/06/2011 - Canlyniadau Dydd Iau hyd at 6pm
02/06/2011 - Cadair yr Urdd 2011
02/06/2011 - Cadair yr Eisteddfod
01/06/2011 - Tyrfe Tawe
01/06/2011 - Neges Ewyllys Da
01/06/2011 - Llywydd yr Urdd - Bethan Mair
01/06/2011 - Llywydd y Dydd - Joe Allen
01/06/2011 - Gwersyll yr Urdd Caerdydd
01/06/2011 - Gweddarlledu o'r Maes
01/06/2011 - Fedal Drama
01/06/2011 - Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd
31/05/2011 - Y Fedal Gyfansoddi
31/05/2011 - Y Fedal Gelf Dylunio a Thechnoleg
31/05/2011 - Urdd a WRU
31/05/2011 - Urdd a'r Elyrch
31/05/2011 - Melltith yr Helfeshia
31/05/2011 - Medal y Dysgwyr 2011
31/05/2011 - Llywydd y Dydd - Lowri Morgan
31/05/2011 - Llwyfan Perfformio
31/05/2011 - Cyfle Unigryw I Bobl Ifanc Cymru
31/05/2011 - Cwtsh Cymraeg
31/05/2011 - Canlyniadau llawn Dydd Mawrth
31/05/2011 - Canlyniadau 2 y Prynhawn
31/05/2011 - Bardd Plant Cymru Ydy Eurig Salisbury
30/05/2011 - Ysgoloriaeth Gelf
30/05/2011 - Y Gymraeg a'n Pobl Ifanc
30/05/2011 - Gwyddoniaeth Ar Raddfa Fawr Yn Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd
30/05/2011 - Cerys Matthews Llywydd y Dydd
30/05/2011 - Cerys Matthews - Llywydd y Dydd
30/05/2011 - Bwrlwm y Maes
30/05/2011 - Abertawe'n Fflam
29/05/2011 - Llun Rapsgaliwn Cyngerdd Agoriadol
29/05/2011 - Canlyniadau dydd Mercher tan 2pm
24/05/2011 - Ysgol Parc y Rhun
23/05/2011 - Beicio I Gopa Mont Blanc
17/05/2011 - Un Neges 30 Iaith
17/05/2011 - Enillwyr Sialens Antur 2011
04/05/2011 - TARDIS Doctor Who yn Glan Llyn
04/05/2011 - Dau am Bris Un i Eisteddfod yr Urdd
21/04/2011 - Sialens Antur Gwersyll Glan Llyn 2011
12/04/2011 - Cyffyrddiadau Olaf Ar Gadair Yr Urdd
06/04/2011 - Tlws John a Ceridwen 2011
06/04/2011 - Cyhoeddi Eisteddfod Eryri 2012
05/04/2011 - Cyngerdd Agoriadol Eisteddfod yr Urdd
04/04/2011 - Rygbi Cenedlaethol Urdd 2011
31/03/2011 - Elyrch yn Llangrannog
29/03/2011 - Gemau Cymru 2011
24/03/2011 - Sialens Newydd yn y Gwersylloedd
03/03/2011 - Penwythnos Disney
03/03/2011 - Lleoliad Eisteddfod Eryri
17/02/2011 - Cyngherddau Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd
10/02/2011 - Hyfforddi gyda'r Scarlets
08/02/2011 - Arwel Elias
07/02/2011 - Partneriaeth Prifysgol Abertawe
24/01/2011 - Siawns am gariad yn y gwersyll
20/01/2011 - Gemau Cymru yn edrych ymlaen at Gemau Olympaidd 2012
20/01/2011 - Enillwyr Disney
14/01/2011 - 40 o Ysgolion yn Croesawu Gem yr Urdd yn Stadiwm Liberty
11/01/2011 - Gem yr Urdd yn Stadiwm Liberty yn Agosau
10/12/2010 - Gem yr Urdd
12/11/2010 - Mistar Urdd yn hwylio mor yr Iwerydd
10/11/2010 - Mari I Goroni Disgyblion Abertawe
08/11/2010 - Llywydd Newydd Urdd Gobaith Cymru
27/10/2010 - Hanner tymor
18/10/2010 - Taith Patagonia
17/10/2010 - Enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2010
14/10/2010 - Comisiwn yr Urdd yn Goron ar Waith Mari
11/10/2010 - Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2010
28/09/2010 - Her I Bobl Ifanc Leol
16/09/2010 - Anrhydedd fawr I aelodau'r Urdd gwahoddiad i weld Y Pab
14/09/2010 - Mistar Urdd a Cyril the Swan yn Ymuno I Groesawu yr Eisteddfod I Abertawe
10/09/2010 - Cadair yr Urdd 2010 Chair
10/06/2010 - Ceufadwyr yr Urdd yn dychwelyd adref am hoe fach haeddiannol!
05/06/2010 - canlyniadau hyd at 2.00 dydd Sadwrn Saturday's results up to 2.00pm
05/06/2010 - Ysgoloriaeth Bryn Terfel 2010
05/06/2010 - Eisteddfod yr Urdd Ceredigion 2010
05/06/2010 - Canlyniadau llawn dydd Sadwrn Saturday's full results
05/06/2010 - Canlyniadau llawn dydd Gwener Friday's full results
05/06/2010 - Canlyniadau llawn Eisteddfod Ceredigion 2010 full results
05/06/2010 - Canlyniadau Sadwrn tan 6.30 Saturday's results up to 6.30
04/06/2010 - Ysgoloriaeth Bryn Terfel Scholarship
04/06/2010 - Gwersyll yr Urdd Caerdydd
04/06/2010 - Cyflwyniad 2011 Presentation
04/06/2010 - Coron yr Urdd Crown
04/06/2010 - Canlyniadau dydd Gwener tan 6.30 Friday's results up to 6.30
04/06/2010 - Canlyniadau dydd Gwener tan 2.00yh Friday's results till 2.00pm
03/06/2010 - Tlws John a Ceridwen Medal
03/06/2010 - Cyrsiau Haf Glan-llyn Summer Courses
03/06/2010 - Canlyniadau llawn dydd Iau Thursday's full results
03/06/2010 - Canlyniadau hyd 2-30 dydd Iau Results up to 2-30 Thursday
03/06/2010 - Canlyniadau dydd Iau tan 6-30 Thursday's Results up to 6-30
03/06/2010 - Cadair yr Urdd Chair
03/06/2010 - Cadair yr Urdd 2010 Chair
02/06/2010 - canlyniadau llawn dydd mawrth tuesday's full results
02/06/2010 - canlyniadau bore mercher wednesday morning results
02/06/2010 - Y Fedal Ddrama Drama Medal
02/06/2010 - Theatr Genedlaethol Cymru a'r Urdd
02/06/2010 - Technoleg yr Eisteddfod Technology
02/06/2010 - Gwersyll yr Urdd Llangrannog
02/06/2010 - Canlyniadau llawn dydd mercher wednesday full results
02/06/2010 - Bardd Plant Cymru Wales' Children's Laureate
01/06/2010 - canlyniadau llawn dydd llun mondays full results
01/06/2010 - Parti Gefeillio Ffrindiau Da Twinning Party
01/06/2010 - Lledrith Llew
01/06/2010 - Defnydd diogel o'r we Safe use of the web
01/06/2010 - Cwtsh Cymraeg
01/06/2010 - Chwaraeon yr Urdd Sports
31/05/2010 - Y Fedal Gyfansoddi Medal for Music Composition
31/05/2010 - Plant y Fflam
31/05/2010 - Medal Gelf Art Medal
31/05/2010 - Llywydd yr Urdd President
31/05/2010 - Gwyddon Le
31/05/2010 - Ceufadu Kayaking
31/05/2010 - Canlyniadau dydd llun monday results
30/05/2010 - Urdd General PR Cymraeg
30/05/2010 - Urdd - Amserlen Timetable
30/05/2010 - Llanerchaeron house & Eisteddfod field.JPG
30/05/2010 - Croeso i Geredigion Welcome to Ceredigion
17/05/2010 - Cylchfordaith Cymru 2010
10/05/2010 - Gwyl chwaraeon yr Urdd yn dathlu Llundain 2012
10/05/2010 - Hwyl yr wyl yn Llanerchaeron
26/04/2010 - Pol piniwn go wahanol yn rhoi lle i wyddoniaeth
26/04/2010 - Pobl ifanc Ceredigion yn ymweld
22/04/2010 - Croesawu Eisteddfod Genedlaethol Yr Urdd i Abertawe A'r Fro
21/04/2010 - Llawenydd yn Llandybie
06/04/2010 - Gweledigaeth Archdderwydd ar Gof Ar Gadair Eisteddfod Yr Urdd
03/03/2010 - Datganiad Stori Diwrnod y Llyfr
11/02/2010 - Noson Gomedi'r Urdd
02/02/2010 - Mistar Urdd
27/01/2010 - Plant y fflam
25/01/2010 - Dau Gyfarwyddwr Newydd ir Urdd
15/12/2009 - Lleisiau Llansanffraed
30/11/2009 - Eisteddfod yr Urdd Ceredigion Yn Ymestyn Dros 10 Diwrnod
26/11/2009 - Criw Ceredigion yn trafod newid hinsawdd yng Nghynulliad Cenedlaethol Cymru
24/11/2009 - Talent FfM 2009
16/11/2009 - Plant Ceredigion I Ddathlu Bywyd A Gwaith T Llew Jones
11/11/2009 - Taith fythgofiadwy i'r Paith
11/11/2009 - Llywydd yr Urdd
22/10/2009 - Prifathrawes i gymryd awenau pwyllgor gwaith Eryri 2012
14/10/2009 - Enillwyr yr Urdd yn cychwyn ar y daith i Disneyland Paris
12/10/2009 - Enillydd Ysgoloriaeth Bryn Terfel
15/07/2009 - Y Berwyn yn frenin yng Ngwersyll Glan-llyn
06/07/2009 - Magnox yn cefnogi ieuenctid Mon
02/07/2009 - Gwyl Werin Smithsonian 2009
02/07/2009 - Eisteddfod Eryri 2012
30/06/2009 - Datganiad enillwyr Bryn Terfel
25/06/2009 - Nodyn i'r Dyddiadur Gwyl Athletau 2009
25/06/2009 - Datganiad Hwyl yr Haf
24/06/2009 - Cyfarfod cyhoeddus Eisteddfod 2012
30/05/2009 - Datganiad Cloi 2009 Urdd Eisteddfod
29/05/2009 - Ysgoloriaeth Bryn Terfel Scholarship
29/05/2009 - Urdd Barn pobl ifanc
29/05/2009 - Patagonia
29/05/2009 - Cyflwyniad 2010 Presentation
29/05/2009 - Coron yr Urdd Crown
29/05/2009 - Castell Howell
28/05/2009 - Y Gadair
28/05/2009 - Tlws John a Ceridwen Medal
28/05/2009 - Llywydd yr Urdd Sara Gwilym Urdd President
28/05/2009 - Chwaraeon yr Urdd Sports
27/05/2009 - Y Fedal Ddrama Drama Medal
27/05/2009 - Triongl Sain Ffagan
27/05/2009 - Neges Ewyllys Da Peace and Goodwill Message
27/05/2009 - Cynhyrchiad Ffwrnais Awen Melangell production
26/05/2009 - Parti penblwydd yr Eisteddfod Birthday Party
26/05/2009 - Jason Mohammad
26/05/2009 - Ffawd
26/05/2009 - Bws Coginio 2009 Cook Bus
26/05/2009 - Llwybrau i'r Brig Routes to the Summit
25/05/2009 - Ysgoloriaeth CDT Scholarship
25/05/2009 - Tlws y Prif Gyfansoddwr Medal for Music Compos
25/05/2009 - Llywydd yr Wyl Dewi Pws Morris
25/05/2009 - Fflat Mistar Urdd
25/05/2009 - Enillydd y Fedal Gelf Art Medal Winner
25/05/2009 - Disneyland Resort Paris a'r Urdd
25/05/2009 - Cystadlu O Bedwar Ban
25/05/2009 - Cardiff Waterside
24/05/2009 - Cyngerdd Bryn Terfel
24/05/2009 - Croeso i Fae Caerdydd
13/05/2009 - Mount Stuart Nia Wyn Jones
13/05/2009 - Cynnig Arbenig Eisteddfod Caerdydd
07/05/2009 - Datganiad NED Amgueddfa Wln Drefach Felindre
06/05/2009 - Datganiad Tlws John a Ceridwen 2009
01/05/2009 - Cyngerdd Canolfan Y Mileniwm Rhian Lois a Manon Wyn Williams
01/05/2009 - Cyngerdd Canolfan Y Mileniwm Rhian Lois a Lowri Walton
01/05/2009 - Cyngerdd Canolfan Y Mileniwm Ceredigion Rhian Lois a Rhys Taylor
23/04/2009 - Datganiad Neges Ewyllys Da 2009
21/04/2009 - Chwaraeon Mis Mai
15/04/2009 - Cynghorydd Nigel Howells
31/03/2009 - Sioc i Swyddog Datblygu
30/03/2009 - CereGIGion
25/03/2009 - Datganiad Cynllun Aml-Gyfryngol
24/03/2009 - Agor Arddangosfa Urdd Sain Ffagan
20/03/2009 - Cardiff Waterside
09/03/2009 - Penseiri'n Llunio Partneriaeth - Ceredigion 10
04/03/2009 - Datganiad Stori Diwrnod y Llyfr
03/03/2009 - Lansio Cystadleuaeth Griced
24/02/2009 - Llyfrgell Genedlaethol Y Gadair
20/02/2009 - Sir Ddinbych yn swyno Mari
16/02/2009 - Cystadleuaeth Llythyr Cip 2009
11/02/2009 - Gwyl Gymnasteg 2009
03/02/2009 - Iaith
20/12/2008 - Gala Nofio Cenedlaethol
01/12/2008 - Rhelowr nawdd newydd
28/11/2008 - Tim rygbi yn ennill yn Dubai
22/11/2008 - Cyngor yr Urdd
20/11/2008 - Tim Rygbi yr Urdd yn Teithio i Dubai
16/11/2008 - Sul yr Urdd2008
05/11/2008 - Wythnos gwaith ieuenctid
23/10/2008 - Pel Rwyd Cenedlaethol
14/10/2008 - Taith yr Urdd i Patagonia
01/10/2008 - Tocynnau Sioaeau Nos Eisteddfod 2009
30/09/2008 - Lleoliad Eisteddfod Ceredigion 2010
25/09/2008 - Clyweliadau Theatr Ieuectid
09/09/2008 - Ysgoloriaeth Bryn Terfel
03/09/2008 - Tim yw un o ser Only Men Aloud
25/06/2008 - Perfformiadau Theatr Ieuenctid yr Urdd
25/06/2008 - Gwersyll Llangrannog yn cadw Cymru'n daclus
19/06/2008 - Aquathlon Cenedlaethol yr Urdd
17/06/2008 - Cydlynydd Cynllun Gwirfoddoli yn codi arian i Mencap
31/05/2008 - Llwyddiant Eisteddfod yr Urdd 2008
30/05/2008 - Ysgoloriaeth Bryn Terfel
30/05/2008 - Y Goron
30/05/2008 - Taith Patagonia
30/05/2008 - Llywydd yr Urdd
30/05/2008 - Ivor ac Aeres Evans
30/05/2008 - Gig Eisteddfod
30/05/2008 - Castle Cement
30/05/2008 - Castell Howell
30/05/2008 - Canlyniadau llawn dydd Gwener
30/05/2008 - Brenin Arthur
29/05/2008 - Y Gadair
29/05/2008 - Tlws John a Ceridwen Hughes
29/05/2008 - Gwobrau Cymraeg Tir Na N-Og 2008
29/05/2008 - Cwrs newydd yn Ngwersyll yr Urdd Caerdydd
29/05/2008 - Comisiynydd Plant Cymru a'r Urdd Yn Cydweithio
29/05/2008 - Coleg Llandrillo yn falch o gael cyfrannu'n lleol
29/05/2008 - Canlyniadau llawn dydd Iau
28/05/2008 - Yr Urdd Yn Troi'n Wyrdd
28/05/2008 - Y Fedal Ddrama
28/05/2008 - Sain Ffagan
28/05/2008 - Noa Sioe newydd i Theatr Ieuenctid yr Urdd
28/05/2008 - Neges Ewyllys Da
28/05/2008 - Canlyniadau dydd Mercher
28/05/2008 - CD Roc Con
28/05/2008 - Bws Coginio
27/05/2008 - Sioe Gynradd
27/05/2008 - Pentref Mistar Urdd heddiw
27/05/2008 - Medal y Dysgwyr
27/05/2008 - Croesawu Eisteddfod Bae Caerdydd
27/05/2008 - Chwaraeon
27/05/2008 - Canlyniadau Dydd Mawrth
27/05/2008 - Bardd Plant Cymru
26/05/2008 - Ysgoloriaeth Gelf Dylunio a Thechnoleg
26/05/2008 - Y Fedal Gelf
26/05/2008 - Tlws y Prif Gyfansoddwr
26/05/2008 - Pentref Mistar Urdd
26/05/2008 - Gwledd o Ddarllen
26/05/2008 - Eisteddfod 1934
26/05/2008 - Cytundeb Ariannol
26/05/2008 - Cynaladwyedd
26/05/2008 - Cefnogaeth Gravells - ennill car
26/05/2008 - Canlyniadau Dydd Llun
26/05/2008 - Arddangosfa Celf Dylunio a Thechnoleg
25/05/2008 - Croeso i Gonwy
22/05/2008 - Gig Steddfod
08/05/2008 - Hanes Straeon Plant ar Lwyfan
08/05/2008 - Car Bach Hud
23/04/2008 - Pafiliwn yn Cyrraedd
16/04/2008 - Criw Ifanc Yn Codi Arian
14/04/2008 - Bargen Steddfod yr Urdd yn Antur TT Adventure
10/04/2008 - Mwynhau Arlwy!
10/04/2008 - Capita Symonds yn cefnogi Eisteddfod yr Urdd
09/04/2008 - Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod Ceredigion 2010
27/03/2008 - Yr Eisteddfod yn Agosau
26/03/2008 - Gwyl Gyhoeddi Eisteddfod Bae Caerdydd
24/03/2008 - Ymunwch ar Tim
21/03/2008 - Goreuon yn Mynd yn eu Blaenau
17/03/2008 - O Geiniog i Bunt
17/03/2008 - Noson Olar Prom
17/03/2008 - Ieuenctid Sir Conwy yn Hedfan
25/02/2008 - Cystadleuaeth Llythyr Cip
22/02/2008 - Gwirfoddolwr cyntaf y Mileniwm
13/02/2008 - Noson Agoriadol Eisteddfod yr Urdd
13/02/2008 - Eisteddfod yr Urdd yn derbyn gwobr
12/02/2008 - Dal Cyfrinachau Bywyd Gwyllt ar Ffilm
08/02/2008 - Swyn y Sioeau Cerdd!
25/01/2008 - Eisteddfod yr Urdd yn cyhoeddi llun Kyffin
15/01/2008 - Reslo Americanedd yn Llanrwst!
09/01/2008 - Cip yn Crwydo Cymru
04/01/2008 - Dewch i aros yng Nghonwy
Cliciwch yma i weld datganiadau blaenorol

Mae gan yr Urdd golofn ym mhapur newydd Y Cymro bob wythnos.
Darllenwch yr erthyglau yma.