Urdd
edition

YMLAEN I LYNLLIFON!

Gyda'r Eisteddfodau cylch a rhanbarth bellach yn hen hanes mae llygaid pawb ar Lynllifon, cartref Eisteddfod yr Urdd Eryri 2012 rhwng 4-9 Mehefin. Bydd cystadleuwyr o Gymru benbaladr a hyd yn oed mor bell â Bahrain(!) yn teithio i Eryri i gystadlu a mwynhau awyrgylch prifwyl ieuenctid fwyaf Ewrop. Sicrhewch eich bod yn rhan o'r bwrlwm! Mae tocynnau ar gael am bris arbennig hyd 4 Mai – ewch i urdd.org/eisteddfod
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
All eyes are now on Glynllifon, near Caernarfon, home to this year's Urdd National Eisteddfod between 4 and 9 June. Don't miss out! Tickets are available at a reduced rate until 4 May – go to urdd.org/eisteddfod

tickets
Sir Benfro yn 2013

Bydd Eisteddfod yr Urdd yn ymweld â Sir Benfro yn 2013 ac fe gynhelir yr Ŵyl Gyhoeddi ar 28 Ebrill 2012. Bydd cannoedd o blant y sir yn gorymdeithio trwy ganol tref Hwlffordd. Bydd cerddoriaeth fyw tu allan i Neuadd y Sir, cystadleuaeth creu baner i ysgolion, gêm bêl-droed rhwng aelodau'r pwyllgor a sêr Cymru, cyngerdd yn Ysgol Syr Thomas Picton a bydd Rhestr Testunau yr Eisteddfod yn cael ei gyflwyno yn swyddogol.

Os hoffech wybod mwy urdd.org/eisteddfod
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Pembrokeshire will officially welcome the 2013 Urdd National Eisteddfod in a fun filled day at Haverfordwest on 28 April 2012. For more information go to urdd.org/eisteddfod

rugby

Gwledda mewn steil yng
Nglan-llyn!


Mae caban bwyta a chegin newydd Gwersyll Glan-llyn wedi agor o fewn y dyddiau diwethaf! Lasagne, tatws pob a salad oedd y pryd bwyd cyntaf a weinwyd yn y gegin newydd, ac yn ôl criw o bobl ifanc oedd ar gwrs antur yn y Gwersyll roedd yn flasus tu hwnt! Mae Glan-llyn yn bwydo dros 11,000 o wersyllwyr yn flynyddol a bydd yr adnoddau newydd yn gallu darparu ar gyfer grwpiau mwy.

Am fanylion am gyrsiau lu yng Nglan-llyn, Llangrannog a Chaerdydd – cliciwch
yma
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Glan-llyn has just got even better with the opening of the new kitchen and dining hall. Fore more info on our three residential centers click here
peace

Neges Heddwch ac Ewyllys Da... o gopa'r Wyddfa!

Am y tro cyntaf erioed bydd aelodau'r Urdd yn cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da o gopa'r Wyddfa ar 18 Mai. Criw o Fforwm Ieuenctid Eryri sy'n gyfrifol am lunio'r Neges eleni sy'n trafod daliadau'r Gemau Olympaidd. Mae'r neges yn ysbrydoliaeth i waith dyngarol yr Urdd yn lleol ac yn rhyngwladol ac yn cael ei chyfieithu i nifer o ieithoedd gwahanol. Cliciwch urdd.org/dyngarol am gopi o'r neges eleni.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
The Peace and Goodwill Message is on the website in many languages! On 18 May young people from Eryri will present the message from Snowdon's summitt, come rain or shine! Click here urdd.org/dyngarol for more information.

rugby

Gemau Cymru

Bydd gŵyl aml chwaraeon ieuenctid Cymru, Gemau Cymru, a drefnir gan yr Urdd, yn cael ei chynnal eleni 13 – 15 Gorffennaf yng Nghaerdydd. Bydd 11 maes cystadlu dros y penwythnos, gydag athletwyr ifanc gorau Cymru yn tyrru i'r brifddinas. Yr 11 maes cystadlu eleni fydd sboncen, rhwyfo dan do, athletau, pêl-droed, gymnasteg, nofio, hwylio, canŵio, triathlon, rygbi a phêl-rwyd. Am fwy o wybodaeth am Gemau Cymru ewch i urdd.org/gemaucymru
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Gemau Cymru, the national multi-sport event organised by the Urdd, will be held this year 13 – 15 July in the best sport venues in Cardiff. For more information go to urdd.org/gemaucymru
rugby
Sneb yn Becso Dam

Dros gyfnod y Pasg daeth hanner cant o aelodau Cwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd ynghyd yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog i ymarfer drama gerdd newydd sbon, 'Sneb yn Becso Dam'. Mae'r cynhyrchiad yn seiliedig ar record hir y band o'r 70au a'r 80au, Edward H Dafis, a bydd y sioe yn ymweld â Theatr y Lyric, Caerfyrddin ar 11 Gorffennaf, Sherman Cymru, Caerdydd ar 13 Gorffennaf a'r Pafiliwn yn y Rhyl ar 16 Gorffennaf. Prynwch eich tocynnau yma
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Click here for tickets for the Urdd Youth Theatr's performance of 'Sneb yn Becso Dam' in Carmarthen, Cardiff and Rhyl in July.

glan-llyn

Dwy wobr i'r Urdd mewn gwaith ieuenctid

Cipiodd yr Urdd ddwy wobr yn ddiweddar mewn seremoni Gwobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. Cafodd prosiect 'Trafodiaith' a fu'n gweithio yn ardaloedd Ceredigion, Sir Gaerfyrddin, Gwynedd a Môn a Phrosiect Gwirfoddoli Llantrisant, ar y cyd gyda Menter Iaith Rhondda Cynon Taf, glod arbennig yn y gwobrau a gynhaliwyd mewn seremoni arbennig fis Chwefror yng Nghaerdydd.
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Congratulations! Two youth projects won prizes at the Youth Work in Wales
Excellence Awards 2012.

bryn
Bryn a Marian, a phobl ifanc Bangor

Enillwyr tlws John a Ceridwen Hughes 2012 yw Marian a Bryn Tomos o Fangor. Mae'r tlws yn cael ei roi yn flynyddol i unigolion sydd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i fywyd ieuenctid Cymru. Cafodd y ddau eu henwebu gan aelodau'r Urdd a rhieni'r ardal am eu gwaith yn cynnal Uwch Adran ac Aelwyd Bangor yn wythnosol ers 2004. Bydd y ddau yn derbyn eu medalau yn Eisteddfod yr Urdd Eryri. Mwy yma
- - - - - - - - - - - - - - - - -

This year's John and Ceridwen Hughes Medal winners are Marian and Bryn Tomos from Bangor. Both lead the Uwch Adran and Aelwyd at Bangor. More here

bryn
Cystadleuaeth Ysgrifennu Llythyr Cip a Swyddfa'r Post

Llongyfarchiadau i’r chwech ddaeth i’r brig, a diolch yn fawr i Swyddfa’r Post am noddi’r gystadleuaeth! Roedden nhw’n ennill £40 a £100 i’r ysgol – felly da iawn Lena o Ysgol Plas Coch, Ynyr o Ysgol Bro Cinmeirch, Isaac a Sara o Ysgol y Dderwen, Iestyn o Ysgol Creigiau a Gwen (yn y llun) o Ysgol Gymraeg Aberystwyth.

Mwy am y cylchgronau yma
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Six happy Cip readers win prizes in the letter writing competition, in partnership with the Royal Mail.

footer
more information membership