Dy Ardal Di Dinbych

Yn galw holl blant a phobl ifanc Sir Ddinbych! Mae'r Urdd yn chwilio am blant a phobl ifanc brwdfrydig, llawn bywyd i fod yn rhan o weithgareddau cyffrous, diddorol a gwahanol y Sir! O’r Rhyl i Ddinbych i Ruthun i Langollen, cewch gyfle i fod yn rhan o sesiynau dawns, tripiau amrywiol, gwyliau tramor, penwythnosau yn y gwersylloedd, clybiau, a chwaraeon o bob math. Tyrd i weld beth sydd gan yr Urdd i’w gynnig i ti yn Sir Ddinbych!

Dyma wefan ar ei newydd wedd
I'ch croesawu fel aelodau,
Neu os ydych eisioes yn yr Urdd
Bydd hon o fudd i chithau.
Ysgwn i a wyddoch pa sir sydd yma?
Chwiliwch ar ddechrau pob un o'r llinella'!

Cliciwch yma i gael gweld digwyddiadau rhanbarth Dinbych