Dy Ardal Di Conwy

Mae yng Nghonwy ddigonedd o weithgareddau, o Ddinmael yng ngwaelod y rhanbarth i fyny at Lanfairfechan. Mae mwy i Gonwy na’r Castell – mae’r Urdd yma hefyd! Chwaraeon, nofio, teithiau, eisteddfodau, gwersylloedd, cylchgronau, clybiau diddordeb, clybiau drama, teithiau cyfnewid, mae yma rywbeth i bawb a chyfle i wneud llu o ffrindiau newydd! Mae criw’r Urdd yn griw brwdfrydig a hwyliog iawn yng Nghonwy ac yn croesawu pawb o bob oedran i ymuno â ni drwy fod yn aelod, yn wirfoddolwr neu’n gefnogwr – mae lle i bawb! Ein nod yw ceisio sicrhau bod plant a phobl ifanc Cymru fel ti, yn cael y cyfle i ddysgu a mwynhau bywyd i’r eitha drwy’r Gymraeg.

Cei bopeth wrth bori drwy’r wefan
O’r nofio, i’r teithiau, i’r llwyfan
Newyddion pob gŵyl
Wythnosau o hwyl
Y cyfle i flasu'r cyfan!

Facebook Urdd Conwy

Twitter Urdd Conwy

Cliciwch yma i gael gweld digwyddiadau rhanbarth Conwy