Dy Ardal Di Meirionnydd

Ardal fawr sy’n cynnwys darnau o Wynedd, Powys a Sir Ddinbych!  Mae Meirionnydd yn ymestyn o Finffordd yn y Gogledd hyd at Bont Ddyfi yn y De. Yn y dwyrain mae Blaenau Ffestiniog a'r Bermo yn y Gorllewin!. Gelli fynd i lan y môr, neu i siopa yn y trefi, ac mae digonedd o weithgareddau’r Urdd i ddifyrru pawb. Lle clên a Chymreig – beth am edrych pa weithgareddau sydd gan yr Urdd yn y sir ar dy gyfer di?

Cliciwch yma i gael gweld digwyddiadau rhanbarth Meirionnydd