Dy Ardal Di Gwent

Rhanbarth Gwent yw ardaloedd Casnewydd, Blaenau Gwent, Mynwy, Torfaen a Chaerffili. O fewn rhanbarth Gwent mae dros 300 o ysgolion cynradd a 40 ysgol gyfun. Mae gan yr Urdd dros 4,000 o aelodau yn y rhanbarth ac rydym yn cynnig gweithgareddau cyffrous ac amrywiol i bob oedran - cynradd, uwchradd, urddaholics ac i fyfyrwyr. Rydym yn ceisio annog y rheini ohonoch sy’n Gymry Cymraeg a'r rhai sydd yn dysgu Cymraeg fel ail iaith i ymuno yn yr hwyl. Mae Helen, y swyddog datblygu, yn gweithio rhan amser i'r Urdd yn ogystal a rhedeg Ysgol Feithrin ym Mhontypwl. Yr amseroedd gorau i gysylltu â hi yw 2pm - 6pm Ddydd Llun, Mawrth, Mercher a Gwener ac yna 9am - 5pm ar ddydd Iau. Mae hi'n edrych ymlaen at glywed oddi wrthyt!

Cliciwch yma i gael gweld digwyddiadau rhanbarth Gwent