Dy Ardal Di Cymoedd Morgannwg

Yng Nghymoedd Morgannwg mae llawer wedi newid ers dyddiau'r chwyldro diwydiannol, ond mae un peth wedi aros yn gyson ac wedi parhau i ddatblygu ac i ehangu sef presenoldeb yr Urdd yn y gymuned! Chwaraeon, eisteddfodau, tripiau lleol a thramor, gwersylloedd a llawer mwy - mae rhywbeth at ddant pawb!  Beth am edrych ar ba weithgareddau sydd gan yr Urdd ym Merthyr, Cynon a Rhondda ar dy gyfer di?

Cliciwch yma i gael gweld digwyddiadau rhanbarth Cymoedd Morgannwg