Dy Ardal Di Penfro


Mae Sir Benfro wedi cael ei rhannu yn ddwy gan y llinell "Lansker".  Yn yr ardal draddodiadol Gymreig yng ngogledd y sir ceir yr adrannau pentref a’r aelwydydd enwog ac adnabyddus ond mae canran uchel iawn o’r aelodau yn ddysgwyr ac yn byw yn yr ardaloedd fwy poblog “down below”.  Yr un yw’r brwdfrydedd ac egni trwy holl ysgolion y rhanbarth, Cynradd ac Uwchradd, gyda gweithgareddau lu yn cael eu trefnu ar dy gyfer di beth bynnag yw dy oed.

Cliciwch yma i gael gweld digwyddiadau rhanbarth Penfro