Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/rhct-llanhari', '', '54.92.173.9', 1527308653) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/rhct-llanhari', '', '54.92.173.9', 1527308653) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/rhct-llanhari', '', '54.92.173.9', 1527308653) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Rh.C.T. - Llanhari | Urdd Gobaith Cymru

Rh.C.T. - Llanhari

Fy enw i yw Craig Howells, rwyf yn dod yn wreiddiol o Merthyr Tudful. Rwyf wedi bod yn gweithio fel swyddog ieuenctid yn Ysgol Gyfun Cymer i Fenter Iaith Rhondda Cynon Taf.  Byddaf yn ystod y flwyddyn academig 2010-2011 yn gweithio yn Ysgol Gyfun Llanhari.

Prif fwriad fy swydd yw cynnal gweithgareddau sydd yn hybu a hyrwyddo defnydd yr iaith Gymraeg. Byddaf ar gael i weithio gydag unrhyw ddisgybl o fewn yr ysgol, felly croeso i chi cysylltu am ragor o wybodaeth, neu i drafod syniadau am y math o weithgareddau hoffech chi weld.

Yn ystod fy mlwyddyn gyntaf fel swyddog ieuenctid yn y cynllun Llwybrau’r Brig mi wnes i gynnal amrywiaeth o weithgareddau a gweithio gyda disgyblion o flwyddyn 7 i 12. Un o’r digwyddiadau cyntaf wnes i drefnu oedd sioe Tafliad Carreg yn Ysgol Treorci. Mi wnaeth dros 120 o fyfyrwyr fynychu'r sioe i ddysgu am beryglon pwysau gan gyfoedion. Ar ôl hynny mi wnes i redeg cwrs Babanod Realiti a gafodd ei achredu gan y rhwydwaith Coleg Agored lleol. Cafodd gr┼Áp o ferched gyfle i ddysgu sut fyddai bywyd fel rhiant ifanc. Rwyf wedi bod yn rhedeg nifer o gyrsiau byr OCN, i roi hyfforddiant a chymhwyster Camu Ymlaen i ddisgyblion blwyddyn 11. Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf rwyf wedi trefnu nifer o weithgareddau ar y cyd gyda'r ysgolion Gymraeg eraill yn Rhondda Cynon Taf.  Ymysg y gweithgareddau hynny mae: sglefrio ia, Cwm Talent, beicio cwad, cwrs ymwybyddiaeth alcohol, bowlio deg, cwrs preswyl yng Nghaerdydd, trip syrffio a thripiau ddringo.

Y peth mwyaf positif yn ystod y flwyddyn gyntaf o’r prosiect yw gweld disgyblion o ysgolion gwahanol yn cwrdd am y tro cyntaf gan ddatblygu perthynas drwy'r Gymraeg a chael llawer o hwyl yn y broses.
 

Craig Howells
Swyddog Datblygu Ieuenctid
07917 270071

Ysgol Gyfun Llanhari, Llanhari, Pontyclun, Rhondda Cynon Taf, CF72 9XE