Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/penybont', '', '54.80.87.250', 1524524987) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/penybont', '', '54.80.87.250', 1524524987) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/penybont', '', '54.80.87.250', 1524524987) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Penybont | Urdd Gobaith Cymru

Penybont

Wedi treulio cyfnod yn gweithio fel swyddog Llwybrau i'r brig yng Ngogledd Cymru, dyma fi bellach wedi fy lleoli yn Ysgol Gyfun Gymraeg Llangynwyd, ym Mhenybont. Dyma gyfle i mi gyflwyno pob mathau o sgiliau a chyrsiau i bobl ifanc yr ardal. Mae'r cyfleoedd hynny yn cynnwys; cyrsiau animeiddio, cymorth cyntaf, arweinyddion mewn dawns ynghyd a rhoi cyfle i'r bobl ifanc gael datblygu a chynyddu eu hymwybyddiaeth a'u dealltwriaeth o'r iaith Gymraeg a'r amgylchedd o'u cwmpas. Dyma gyfle gwych i ddatblygu sgiliau a chynyddu dyheadau'r bobl ifanc, hynny drwy'r iaith Gymraeg! Edrychwch ar y calendr uchod i weld pa weithgareddau sydd yn cael eu cynnal yn yr ardal!

Nia Evans
Swyddog Datblygu Ieuenctid
07500607399

Ysgol gyfun Gymraeg Llangynwyd, Maesteg, Penybont. CF34 9RW