Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/newyddion2/38', '', '54.198.86.28', 1529941162) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/newyddion2/38', '', '54.198.86.28', 1529941162) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/newyddion2/38', '', '54.198.86.28', 1529941162) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Newyddion | Urdd Gobaith Cymru

Newyddion

11/07/11
Ysgol Gyfun Maes yr Yrfa

Ar ddydd Llun, 11eg o Orffennaf cynhaliwyd gweithdy ‘bît bocsio’ a rap yn Ysgol Maes yr Yrfa. Yn dangos ei ddoniau ac yn rhannu ei sgiliau ar y dydd oedd bît bocsiwr enwocaf Cymru, sef Ed Holden - neu Mr Phormula.

Gweithdy Ed Holden (Mr Phormula)
10/06/11
Eisteddfod Abertawe a'r Fro 2011

Llongyfarchiadau mawr i bob un o Orllewin a Dwyrain Myrddin a wnaeth gystadlu yn Eisteddfod yr Urdd eleni.

Braf iawn oedd gweld cynifer o blant a phobl ifanc yr ardal yn cymryd rhan ac yn dod i’r brig!

 

20/04/11
Glan-llyn

Yn ystod pythefnos gwyliau Pasg, bu deg tîm o ysgolion Cymru yn cymryd rhan yn Sialens Antur gyntaf Gwersyll yr Urdd Glan-llyn.

Dyma’r tro cyntaf i Wersyll Glan-llyn gynnal cystadleuaeth o’i fath oedd yn gyfuniad o waith tîm, datrys problemau, cyfathrebu, dyfalbarhad a brwdfrydedd.

25/03/11

Llongyfarchiadau mawr i 4 o ddisgyblion Bl.12 Ysgol Gyfun Tregib ar ennill cymhwyster OCN Lefel 2 mewn Hyfforddiant Grwpiau Ieuenctid Iau. Yn ystod penwythnos yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog bu’r criw yn weithgar iawn yn annog disgyblion Iau’r ysgol i gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau hwylus a diddorol yn ogystal â chwblhau’r OCN.

Llwyddiant OCN Ysgol Tregib
22/03/11

Llongyfarchiadau mawr i 8 o ferched Bl.12 Ysgol Gyfun Dyffryn Aman ar ennill cymhwyster OCN Lefel 2 mewn Hyfforddiant Grwpiau Ieuenctid Iau. Yn ystod penwythnos yng Ngwersyll yr Urdd Llangrannog bu’r merched yn weithgar iawn yn annog disgyblion Iau’r ysgol i gymryd rhan mewn amryw o weithgareddau hwylus a diddorol yn ogystal â chwblhau’r OCN.

Llwyddiant OCN
10/03/11

Ar ddydd Iau 10fed o Fawrth a Dydd Gwener 11eg o Fawrth cynhelir Steddfod Ddwl yn Neuadd San Pedr, Caerfyrddin. Cynhelir y digwyddiad fel rhan o gynllun Prosiect arferion Iaith, Bwrdd yr Iaith.

Ar y diwrnod cyntaf ddaeth Ysgol Maes yr Yrfa, Ysgol y Strade ac Ysgol Bro Myrddin ynghyd i gystadlu’n frwd, gan obeithio dod i’r Brig. Yna, ar yr ail ddiwrnod gwelwyd Ysgol Dyffryn Taf, Ysgol Dyffryn Aman, Ysgol Pantycelyn ac Ysgol Tregib yn herio ei gilydd mewn cystadlaethau hwylus .

'Steddfod Ddwl
21/02/11
Stadwim y Mileniwm, Caerdydd

Ar ddydd Llun cyntaf o hanner tymor, fe wnaeth grŵp o bobl ifanc o Sir Gar a Chastell Nedd ymweld â stadiwm y mileniwm yng Nghaerdydd. Cafwyd cyfle i weld Warren Gatland yn rhoi tîm rygbi Cymru trwy ymarfer caled  cyn gem yr Eidal dydd Sadwrn.

28/01/11
Llangrannog

Yn ystod penwythnos oer yn Ionawr, fe ddaeth 5 ysgol o Sir Gar i fwynhau penwythnos o weithgareddau yng Ngwersyll Llangrannog.  Daeth Ysgol Bryngwyn, Coedcae a Sant Ioan o Lanelli, Ysgol Tregib, Llandeilo a’r Ysgol Frenhines Elisabeth, Caerfyrddin i’r gwersyll er mwyn ymarfer eu Cymraeg, ymlacio a mwynhau cwmni ei gilydd.