Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/mon', '', '54.92.173.9', 1527308851) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/mon', '', '54.92.173.9', 1527308851) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/mon', '', '54.92.173.9', 1527308851) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Môn | Urdd Gobaith Cymru

Môn

Mae gen i lawer o ddyheadau o fewn y cynllun - dwi’n gobeithio creu cyfleoedd i bobl ifanc ar draws gogledd orllewin Cymru, sydd â diddordebau tebyg ym maes awyr agored, ddod at ei gilydd, a darparu llwyfan cyffredin iddynt gymryd rhan, cael hwyl a chymryd cam tuag at gyflogaeth yn y maes awyr agored.

Mi yda ni'n gweithio gydag ystod o bobl ifanc ar draws gogledd orllewin Cymru yn cynnwys ysgolion uwchradd, gwasanaethau ieuenctid, aelwydydd yr Urdd, colegau, a mudiadau gwirfoddol. Rydym yn darparu amryw o gyrsiau ac achrediadau awyr agored  

Dros y flwyddyn nesaf ein prif fwriad yw cynyddu’r cyfleodd i bobl ifanc gymryd rhan yn y meysydd chwaraeon ac awyr agored trwy ddatblygu clybiau penodol Urdd Gobaith Cymru. Byddwn yn darparu cyfleoedd i bobl ifanc ddatblygu ymhellach drwy brofiadau, cystadlaethau ac achrediadau/hyfforddiant uwch. Byddwn hefyd yn gobeithio trefnu teithiau penodol awyr agored i ehangu gorwelion pobl ifanc gyda’r nod o sefydlu clybiau mynydda a chanwio cyntaf Urdd Gobaith Cymru!

Arwel Elias
Swyddog Datblygu Awyr Agored
01248 672104

Swyddfa'r Urdd, 13 Llys Castan, Parc Menai, Bangor, LL57 4FH