Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/gwynedd', '', '54.92.173.9', 1527309110) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/gwynedd', '', '54.92.173.9', 1527309110) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/gwynedd', '', '54.92.173.9', 1527309110) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Gwynedd | Urdd Gobaith Cymru

Gwynedd

Fy ngobaith yn y swydd ydi cyfoethogi sgiliau a gwybodaeth pobl ifanc am y celfyddydau, eu datblygu yn greadigol i gynhyrchu gwaith cyffrous a sefydlu prosiectau amrywiol i bobl ifanc gael gweithio gydag unigolion proffesiynol o fewn y diwydiant celfyddydol.

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf mae llawer o bobl ifanc Môn a Gwynedd wedi derbyn cyrsiau neu weithdai mewn amryw feysydd o’r celfyddydau. Dyma flas o’r gweithgareddau hynny a drefnwyd:

• Cwrs Ffilm yng Ngwersyll yr Urdd Glan-llyn gyda chriw cynhyrchu BBC Cymru.

• Gweithdai Cerdd Roc a Pop - dysgu chwarae offerynnau trydanol a recordio caneuon. 

• Cydweithio gyda chwmni Theatr Fran Wen i redeg prosiect amlgyfrwng yn ardal Bangor. Gweithgareddau ymarfer rapio, capoeira, actio a ffilmio i greu gwaith gwreiddiol.

• Cydweithio ag actorion ifanc yn Theatr Fach Llangefni i lwyfannu cynhyrchiad TGAU drama

• Cwrs dawns i hyfforddi arweinyddion newydd yn y maes 

• Cynnal gweithgareddau Bitbocsio a Graffiti ym Methesda 

• Cychwyn cydweithio gyda chwmni Theatr Ieuenctid yr Urdd, pan fu’r bobl ifanc yn profi dawns stryd, barddoni, gwaith llais, ymladd llwyfan ac ymarferion theatr.

Mae llawer o’r bobl ifanc wedi derbyn achrediadau OCN lefel 1 a 2 (sydd yn cyfateb i lefel TGAU) ar ddiwedd y cyrsiau. Mae ymroddiad a gwaith caled y bobl ifanc wedi bod yn gamoladwy iawn. Mae eraill yn rhan o gynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm, a rhai'n datblygu ymhellach i hyfforddi yn y maes celfyddydol.

Branwen Williams
Swyddog Datblygu Celfyddydol
01678 541 017

Gwersyll yr Urdd Glan-Llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST