Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/eitem_newyddion/623', '', '54.198.86.28', 1529940947) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/eitem_newyddion/623', '', '54.198.86.28', 1529940947) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/eitem_newyddion/623', '', '54.198.86.28', 1529940947) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Newyddion | Urdd Gobaith Cymru

Newyddion

26/09/11
Taith Beicio

Ar yr ail o Fehefin daeth prosiect 10 wythnos i ben. Hynny ar faes yr Eisteddfod yn Abertawe.

Cwblhaodd 10 person ifanc daith yn beicio mynydd, taith a'u cymerodd o Gonwy hyd at Abertawe, yn teithio ar gyfartaledd o 60 milltir y diwrnod . . . gan gwblhau'r daith o fewm 5 diwrnod.

Cychwynodd y prosiect gyda sesiynau wythnosol, wedi'u cynnal yng Nghlwb Ieuenctid Llanelwy. Man canolog i'r 4 o Brestatyn a'r 2 berson ifanc o Ruthun ddod a chymryd rhan yn y sesiynau ffitrwydd, y trafodaethau ar fwyta'n iach, ynghyd a dilyn cwrs ar gynnal a chadw beic. Cyfle iddynt ddysgu a datblygu sgiliau yn barod at y daith ei hun.

Daeth 3 person ifanc o Abertawe atom i gymryd rhan yn y daith.

Heb os, roedd y daith yn llwyddiant. Yn sicr, dyma gyfle bywyd i'r bobl ifanc a'r staff i weld rhai o olygfeydd gorau Cymru. Diolch yn fawr iawn i bawb a gefnogodd y daith.

Enwau'r rheiny a feiciodd: Gareth, Liam, Dave, Rhys, Sam, Hywel, Steffan, Huw, David a Gwyn.

Taith Beicio