Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/eitem_newyddion/571', '', '54.198.86.28', 1529941018) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/eitem_newyddion/571', '', '54.198.86.28', 1529941018) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/eitem_newyddion/571', '', '54.198.86.28', 1529941018) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Newyddion | Urdd Gobaith Cymru

Newyddion

18/05/11
Sialens Antur Glan-Llyn 2011

YSGOL Y PRESELI YN PROFI MAE "ANSAWDD NID NIFER" SY'N BWYSIG. Dyma'r tro cyntaf i wersyll Glan-llyn gynnal cystadleuaeth o'i fath oedd yn gyfuniad o waith tîm, datrys problemau, cyfathrebu a brwdfrydedd. Rhwng 20-22 Ebrill, bu cystadlu brwd yn y Gwersyll rhwng Penfro, Myrddin a Cheredigion. Yn ystod y sialens 1af, bu cynrychiolwyr Ysgol Y Preseli yn cystadlu i ennill pwyntia a gosod eu hunain ar frig y tabl. Preseli oedd yn arwain ar ddechrau'r sialens ac roedd yn ymddangos y byddai sgôr nhw yn profi'n amhosib cyrraedd. Ar ôl nifer o weithgareddau heriol, fe ddaethant yn 1af yn eu sialens ac yn gyffredinol 2ail allan o 10 tîm gyda sgôr o 669 o bwyntiau. Mi fydd y disgyblion yn derbyn ei thystysgrifau yn ysgol fore Dydd Gwener 27ain o Fai. Llongyfarchiadau mawr i Gwion Dafydd, Megan Richards, Rhys Davies, Cerys Harries, Tomos Dougmore, Sam Bevan a Daniel Jones ar eu llwyddiant. Am fwy o fanylion am gyrsiau yng ngwersyll Glan-llyn, cysylltwch â Kelly: kelly@urdd.org/07500607389

Sialens Antur Glan-Llyn 2011