Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/eitem_newyddion/332', '', '54.80.87.250', 1524524688) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/eitem_newyddion/332', '', '54.80.87.250', 1524524688) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/eitem_newyddion/332', '', '54.80.87.250', 1524524688) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Newyddion | Urdd Gobaith Cymru

Newyddion

27/07/10
'SGOLSWN - Y CHWEDL ROC

Dros gwyliau'r haf cafodd bobl ifanc Abertawe y cyfle i gydweithio mewn grwpiau/bandiau (3-5 aelod) er mwyn ysgrifennu cân gyfoes yn yr iaith Gymraeg. Doedd dim rhaid i’r bobl ifanc berchen ar offeryn eu hun, neu hyd yn oed cael profiad blaenorol o chwarae offeryn. Dros y pedwar diwrnod cawsant hefyd gyfle i greu nwyddau marchnata i’w bandiau, gan gynnwys bathodynnau a chrysau-t. Roedd  datblygiad y bandiau yn wedi cael ei gofnodi ar ffurf dyddiadur fideo. Cafodd un band, Y Brodyr Coll, y cyfle i fynd i BBC Radio Cymru er mwyn chwarae ei ‘sengl’ newydd yn fyw ar yr awyr am y tro cyntaf. Cawsant daith o gwmpas y stiwdios, cwrdd â’r cyflwynwyr a darllen siart C2 a’r siart Saesneg yn fyw ar y radio.

Roedd y prosiect yma yn benodol mewn cydweithrediad â Cherdd Gymunedol Cymru. Diolch i’r BBC am rhoi’r cyfle i’r bobl ifanc sôn am y prosiect a chwarae eu sengl yn fyw ar radio cenedlaethol am y tro cyntaf.

Cafodd pawb a oedd yn rhan o'r prosiect yma achrediad OCN Ysgrifennu Can.