Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/dinbych', '', '54.80.123.20', 1524283756) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/dinbych', '', '54.80.123.20', 1524283756) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/dinbych', '', '54.80.123.20', 1524283756) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Dinbych | Urdd Gobaith Cymru

Dinbych

Fy ngobaith yw codi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd sydd ar gael o fewn y byd Celfyddydol yn siroedd Conwy a Dinbych.

Fel cyn aelod o'r Urdd derbyniais nifer helaeth o brofiadau celfyddydol sydd wedi arwain ataf i ddilyn gradd yn ymwneud ar celfyddydau yn y Brifysgol.
Wedi treulio amser yn gweithio fel swyddog Ieuenctid yn Wrecsam ,dwi bellach yn Ninbych yn edrych i ddefnyddio'r profiadau sydd gen i'w rhannu a phobl ifanc yr ardal yma ynghyd a Chonwy.

Yn y swydd ers mis bellach, dwi yn cynllunio sawl gweithdy cyffrous, yn cynnwys: Prosiect arweinwyr mewn dawns yn ardal Rhyl (gyda'r posibilrwydd o dderbyn cymhwyster OCN) arwain fforwm Aelwydydd gan gydlynnu digwyddiadau a theithiau, ynghyd a gweithdai animeiddio, achrediadau theatraidd a sesiynau chwaraeon.

Os oes gan unrhyw un ddiddordeb gwybod mwy am y swydd, y prosiectau neu sydd a syniadau eu hunain o ran y math o weithdai yr hoffent eu gweld yn cael eu datblygu, mae croeso i chi gysylltu a mi yn y Swyddfa yn Ninbych!

 

Nia Meleri
Swyddog Datblygu Celfyddydol
01745 818605 / 07500607386

Swyddfa'r Urdd, Adeilad Deiamwnt, 6 Highgate, Dinbych, LL16 3LE