Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/digwyddiadau2/32', '', '54.80.123.20', 1524283726) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/digwyddiadau2/32', '', '54.80.123.20', 1524283726) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/digwyddiadau2/32', '', '54.80.123.20', 1524283726) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Calendr | Urdd Gobaith Cymru

Calendr

05/04/11
Canolfan London Road, Caergybi
06/04/11
Canolfan Gymunedol Llangefni
25/09/11
Ysgol David Hughes, Porthaethwy

Mae cynllun PCAI yn gyfle cyffroes i ddisgyblion chweched dosbarth neu flwyddyn unarddeg i helpu newid agweddau disgyblion iau tuag at y Gymraeg yn yr ysgol.

Bydd Chweched Ysgol David Hughes yn cynnig clybiau amrywiol amser cinio, ac yn trefnu gig ar gyfer disgyblion iau'r ysgol. 

 

26/09/11
Ysgol Syr Thomas Jones, Amlwch

 Mae cynllun PCAI yn gyfle cyffroes i ddisgyblion chweched dosbarth neu flwyddyn unarddeg i helpu newid agweddau disgyblion iau tuag at y Gymraeg yn yr ysgol.

Eleni, mae sawl ysgol yng Ngwynedd a Môn yn rhan o'r cynllun, a bydd Ysgol Syr Thomas Jones yn dechrau clybiau hwyl amser cinio i geisio dennu rhagor o ddisgyblion i ddefnyddio eu Cymraeg.

28/09/11
Clwb Ieuenctid Llangefni

 Mae chwech awdur ifanc yn prysur finiogi eu sgiliau creadigol wrth ddilyn cwrs OCN Ysgrifennu Creadigol o dan gynllun Llwybrau i'r Brig, yng Nghlwb Ieuenctid Llangefni.

O'r gynghanedd i twitterature, byddant yn trin a thrafod arddulliau traddodiadol a chyfoes, gan ddatblygu eu gallu i ysgrifennu'n greadigol mewn sawl maes.

Os hoffech fod yn rhan o gynllun tebyg, byddwn yn ail-gynnig y cwrs ddechrau Ionawr. Cysylltwch â branwenhaf@urdd.org am ragor o wybodaeth

02/11/11

Mae criw o bobl ifanc o Caergybi wedi cychwyn ar achrediad Gwobr John Muir. Dros yr 7 wythnos neaf byddent yn cymryd rhan mewn gweithgareddau awyr agored a prosiectau cadwraeth ar yr Ynys.

03/11/11
Shambr y Cyngor - Llangefni

Bydd noson gwobrwyo Ieuenctid Ynys Mon yn cael ei gynnal nos Iau 3ydd o Tachwedd. Mae' LLiB wedi bod yn gweithio yn agos gyda criw o bobl ifanc o Llangefni a Caergybi ar gwbwlhau Gwbr Dug Caeredin. Llongyfarchiadau iddynt oll.

29/11/12
Glan-llyn

 Mae sawl person ifanc o Ynys Môn yn rhoi o’u hamser i’r Urdd; boed yn stiwardio, rhedeg clybiau, cynorthwyo arweinyddion neu ddyfarnu. Penderfyniad naturiol felly oedd eu gwahodd i Lan-llyn i ennill tystysgrif Arweinyddion Ifainc, a braf oedd eu gweld yn llwyddo.