Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/ceredigion', '', '54.198.86.28', 1529941125) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/ceredigion', '', '54.198.86.28', 1529941125) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/ceredigion', '', '54.198.86.28', 1529941125) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Ceredigion | Urdd Gobaith Cymru

Ceredigion

Rwy’n gweithio ledled Ceredigion gyda phobl ifanc 11-19 oed yn datblygu prosiectau ar y cyd â mudiadau eraill. Y bwriad yw creu cyfleoedd i bobl ifanc y sir gymdeithasu, mwynhau a dysgu sgiliau newydd trwy gyfrwng y Gymraeg.

Dyma flas o’r gweithgareddau a gynhaliwyd yn ystod blwyddyn gyntaf Llwybrau i’r Brig yng Ngheredigion:
• Enillodd ‘Swogs’ gymwysterau gwaith ieuenctid am eu gwaith yn ystod ymweliadau gyda gwersylloedd Glan-llyn a Llangrannog.
• Fforwm ieuenctid –cyfle i aelodau’r Urdd fynegi barn a thrafod y materion sydd yn eu poeni.
• Teithiodd y Fforwm allan i’r Senedd Ewropeaidd ym Mrwsel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, y Gerddi Botaneg ac Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i ledaenu’r neges am beryglon newid hinsawdd.
• Cafodd disgyblion blwyddyn 12 gymorth gyda phrosiect cefnogi arferion iaith a chlybiau hwyl Cymraeg.
• Cynhaliwyd hyfforddiant er mwyn gwe-ddarlledu Eisteddfodau Cynradd Ceredigion.
• Cynhaliwyd hyfforddiant i greu ffilmiau dyddiol o Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd.
• Crewyd straeon digidol ar y cyd a mudiadau eraill.
• Aethpwyd ar deithiau i wersylloedd yr Urdd a pharciau hamdden.
• Gwnaed gweithgareddau awyr agored ac adeiladu tîm.
 

 

Luned George
Swyddog Datblygu Ieuenctid - Ceredigion
07500 607387

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Llandysul, SA44 6AE