Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/castell-nedd-phort-talbot', '', '54.92.173.9', 1527308628) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/castell-nedd-phort-talbot', '', '54.92.173.9', 1527308628) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/castell-nedd-phort-talbot', '', '54.92.173.9', 1527308628) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Castell Nedd a Phort Talbot | Urdd Gobaith Cymru

Castell Nedd a Phort Talbot

Croeso i ardal Castell Nedd Port Talbot.
Mae’r cynllun wedi galluogi pobl ifanc 11 - 19 mlwydd oed o fewn yr ardal i ehangu sgiliau, a datblygu i fod yn ddinasyddion sy’n llawer mwy hyderus.
Yn barod mae’r bobl ifanc wedi cael cyfleoedd i wirfoddoli mewn amryw o wahanol weithgareddau, megis rhai ‘Llwybrau i’r Brig’ neu gyda mudiadau lleol eraill. Mae nifer helaeth o’r bobl ifanc yn rhan o Gynllun Gwirfoddolwyr y Mileniwm ac wedi cwblhau achrediadau megis arweinyddion ifanc, darlledu radio, garddio, a sgiliau pêl-droed. Mae’r bobl ifanc wedi cael y cyfle i fod yn rhan o weithdai ymgynghori'r Cynulliad ac wedi cwrdd â swyddogion blaenllaw iawn yn y byd gwaith ieuenctid. Mae’r bobl ifanc yn cael y cyfle i arwain gweithgareddau eu hunain, a hefyd yn cael y cyfle o ddod i adnabod unigolion eraill.
Sefydlwyd gweithgareddau ar ôl ysgol yn Ysgolion Cefn Saeson a Chwrt Sart er mwyn ehangu sgiliau a defnydd o’r Gymraeg ymhlith y bobl ifanc.

Gweithgareddau 2011 – 2012. EICH DEWIS CHI YW HWN?
Os oes ganddoch ddiddordeb mewn cynnal gweithgareddau neu fod yn rhan o brosiectau croeso i chi gysylltu neu adael neges ar dudalen ‘facebook Cynllun EPIC’.
Llwybrau i'r Brig, eich dyfodol chi!
 

Rhodri Jones
Swyddog Datblygu Ieuenctid Castell Nedd Port Talbot
07976 003339

Swyddfa'r Urdd, Ysgol Gyfun Ystalyfera, Glanyrafon, Ystalyfera, SA9 2JJ