Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/caerfyrddin', '', '54.92.173.9', 1527309059) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/caerfyrddin', '', '54.92.173.9', 1527309059) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/caerfyrddin', '', '54.92.173.9', 1527309059) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Caerfyrddin | Urdd Gobaith Cymru

Caerfyrddin

Helo! Eleri ydw i. Fy mwriad ydi hyrwyddo gwaith ieuenctid trwy gyfrwng y Gymraeg yn Sir Gâr. Fy nod ydi trefnu cymaint o weithgareddau a digwyddiadau a phosib dros y flwyddyn nesaf, a  fydd yn rhoi cyfle i bobl ifanc y Sir wneud defnydd o’u Cymraeg yn gymdeithasol bob wythnos.

Rwyf yn gobeithio cynnig gweithgareddau bywiog a chyffrous fydd yn cynyddu'r cyfleoedd a gaiff pobl ifanc i ddatblygu eu sgiliau yn y Gymraeg trwy greu clybiau newydd ar y cyd gydag ysgolion ac aelwydydd yr ardal.
 
Dyma ragflas o beth sydd ar gael:
 
Pwyllgorau Prosiect Arferion Iaith, lle ceir achrediad mewn trefnu digwyddiad.
Cyfle i rhoi eich barn ar ein Ffrowm Ieuenctid
Gwirfoddolwyr y Mileniwm, cyfle i achredu oriau gwirfoddol.
Cwrs achredu mewn Hyfforddiant Arweinyddiaeth Grwpiau Ieuenctid Iau.
Cwrs Gwaith Ieuenctid Lefel 2
Sesiynau mentora gyda unigolion a draws y Sir.
Cwrs achredu babanod reality
Gweithdai i ysgolion ar Facebook.
 
Mae cyfle hefyd i fod yn ffrind i Mistar Urdd ar dudalen  'Urdd Rhanbarthau Myrddin' ar Facebook. Cewch wybod am unrhyw brosiectau, clybiau a gweithgareddau sydd ymlaen yn Sir Gaerfyrddin.

 

Eleri Griffiths
Swyddog Datblygu Ieuenctid
01267 676652 / 07500 607388

Swyddfa'r Urdd, Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin, SA31 3EP