Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:97:\"array_map() [<a href=\'function.array-map\'>function.array-map</a>]: Argument #2 should be an array\";s:5:\"%file\";s:63:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/modules/system/system.module\";s:5:\"%line\";i:1015;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/abertawe', '', '54.92.173.9', 1527308509) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:107:\"array_keys() [<a href=\'function.array-keys\'>function.array-keys</a>]: The first argument should be an array\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/abertawe', '', '54.92.173.9', 1527308509) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128

Warning: INSERT command denied to user 'dbo331285697'@'212.227.127.176' for table 'watchdog' query: INSERT INTO watchdog (uid, type, message, variables, severity, link, location, referer, hostname, timestamp) VALUES (0, 'php', '%message in %file on line %line.', 'a:4:{s:6:\"%error\";s:7:\"warning\";s:8:\"%message\";s:39:\"Invalid argument supplied for foreach()\";s:5:\"%file\";s:53:\"/homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/theme.inc\";s:5:\"%line\";i:1817;}', 3, '', 'http://www.urdd.org/cms/llwybrau/abertawe', '', '54.92.173.9', 1527308509) in /homepages/1/d171256486/htdocs/cms/includes/database.mysql.inc on line 128
Abertawe | Urdd Gobaith Cymru

Abertawe

Rwy’n cydweithio gyda phobl ifanc rhwng 11 ac 19 oed yn yr ardal, Cymry Cymraeg ac ail-iaith. Rwy’n gobeithio darganfod beth yw eu diddordebau, canolbwyntio ar ddulliau addysgu anffurfiol a datblygu ffyrdd o’u hachredu y tu allan i’r ysgol.

Y Flwyddyn Gyntaf
Mae’r flwyddyn gyntaf wedi bod yn gyffrous iawn, gyda llwyth o ddigwyddiadau yn digwydd ar draws dinas a sir Abertawe i bobl ifanc yr ardal. Sefydlwyd ‘SgolSwn, sef ysgol roc arbennig Abertawe. Enillodd Yr Angen, band roc o ddisgyblion chweched dosbarth Ysgol Gyfun Gwyr Frwydr y Bandiau C2 BBC Radio Cymru. Ers hynny, ysbrydolwyd sawl band arall i ffurfio a dechrau ymarfer i gyrraedd yr uchelfannau fel eu cyfoedion. Cafwyd aelodau o Bwyllgor Cymreictod Bryn Tawe eu hachredu gydag OCN Trefnu Digwyddiad am sefydlu’r ysgol roc yn eu hysgol . Fel rhan o Brosiect Cefnogi Arferion Iaith Bwrdd yr Iaith sefydlwyd podlediad newydd Cymraeg yn Ysgol Gyfun Gwyr, o’r enw Pod Nwdl. Cafodd y podlediad dipyn o sylw a chyhoeddusrwydd ar y we am fod yn un o nifer fach o bodlediadau Cymraeg y byd. 

Mae llawer o weithgareddau amrywiol eraill wedi’u cynnal yn ystod y gwyliau i flynyddoedd 7-9 gan gynnwys gweithdai graffiti, syrffio, sgio, celf, coginio a mwy. Casglodd pawb a fynychodd y gweithgareddau oriau tuag at Brifysgol yr Ifanc.

Mae nifer o chweched dosbarth Gwyr a Bryn Tawe wedi bod y gwirfoddoli yng nghlybiau Chwarae Menter Iaith Abertawe yn y gwyliau, gan weithio tuag at gyflawni 200 awr o waith gwirfoddol ar gyfer Gwirfoddolwyr y Mileniwm.

Mae prosiect Brawd Mawr mewn cydweithrediad â Gwasanaeth Ieuenctid Abertawe wedi bod yn llwyddiannus gan roi profiadau bythgofiadwy i’r 24 o letywyr lwcus i gael lle yn y ty.

Cynlluniau i ddod
- OCN Mentora Cyfoedion
- Her yr Hydref 2010
- Her Chwefror 2011
- Noson gwobrwyo roc a ffilm Urdd/Menter yn Nhy Tawe. I bawb wnaeth fynychu ‘SgolSwn – Y CHWEDL ROC a’r Gweithdy Ffilmio dros yr haf. Cyfle i wrando a gwylio eich gwaith chi ar y sgrin fawr yn Nhy Tawe. Tei du/gwisg smart fydd thema’r noson. Dewch â’ch ffrindiau!
 

Rhian Jones
Swyddog Datblygu Ieuenctid Abertawe
01792 460906

Urdd Gobaith Cymru/Menter Iaith Abertawe, Ty Tawe, 9 Stryd Christina, Abertawe SA1 4EW